Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  17554120_412605912434103_2289105131239858356_n.jpg 17499587_412605965767431_6522076930178640205_n.jpg 17499587_412605965767431_6522076930178640205_n.jpg 17457269_412605925767435_7413887189887583353_n.jpg Zalo_636289857348007918.jpg Zalo_636288328001785837.jpg Zalo_636288880982231156.jpg Image.jpg Image.jpg Image.jpg Image.jpg Image.jpg Image.jpg Image.jpg Image.jpg Image.jpg Image.jpg Image.jpg Image.jpg Image.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 1 thành viên
 • Trần Thị Thu Uyên
 • Biên bản bàn giao học sinh đầu cấp phục vụ công tác tuyển sinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Thanh Huyền (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:08' 25-05-2016
  Dung lượng: 51.0 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG …………………………...
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  

  BIÊN BẢN
  Bàn giao hồ sơ học sinh lớp 5 lên lớp 6 năm học 2016-2017
  Hôm nay, vào hồi ………. giờ ……. phút ngày ……. tháng …. năm 2016, tại Phòng Giáo dục Thanh Oai , tiến hành bàn giao hồ sơ học sinh lớp 5 lên lớp 6 phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2016-2017.
  I. THÀNH PHẦN:
  1) Phòng Giáo dục:
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  2) Trường bàn giao hồ sơ:
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  3) Trường tiếp nhận hồ sơ:
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  II. HỒ SƠ BÀN GIAO GỒM:
  Trường Tiểu học …………………………………..bàn giao cho trường THCS ………………………………………………………………………………
  1) Danh sách học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2015-2016.
  2) Học bạ tiểu học.
  III. SỐ LƯỢNG BÀN GIAO:
  Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2015- 2016: ………..
  Trong đó:
  - Số HS có hộ khẩu thường trú tại địa phương: ………………………………
  - Số HS có hộ khẩu tạm trú tại địa phương: ………………………………….
  - Số HS không có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại địa phương: ………………


  IV. ĐÁNH GIÁ:
  Sau khi bàn giao hồ sơ, căn cứ trên tình hình thực tế, bân bàn giao và bên nhận bàn giao đã thống nhất như sau:
  * Ưu điểm (Đủ về nội dung và số lượng):
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
  * Tồn tại (Thiếu về nội dung và số lượng)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
  * Biện pháp khắc phục:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
  Biên bản được lập thành 03 bản, Phòng Giáo dục giữ 1 bản, mỗi trường giữ 01 bản và được lưu vào hồ sơ tuyển sinh của đơn vị./.
  NGƯỜI GIAO
  (Họ tên và chữ ký)
  NGƯỜI NHẬN
  (Họ tên và chữ ký)
  
  
  Đại diện phòng giáo dục huyện Thanh Oai
  (Họ tên và chữ ký)
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG ………………………………
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  


  BIÊN BẢN
  Bàn giao hồ sơ học sinh mầm non vào lớp 1 năm học 2016-2017
  Hôm nay, vào hồi ………. giờ ……. phút ngày ……. tháng …. năm 2016, tại Phòng Giáo dục Thanh Oai , tiến hành bàn giao hồ sơ học sinh mầm non vào lớp 1 phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2016-2017.
  I. THÀNH PHẦN:
  1) Phòng Giáo dục:
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  2) Trường bàn giao hồ sơ:
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  3) Trường tiếp nhận hồ sơ:
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  Ông (bà): ……………………………………………………………………………
  II. HỒ SƠ BÀN GIAO GỒM:
  Trường Mầm non …………………………………….. bàn giao cho trường Tiểu học ……………………………………………..danh sách trẻ 6 tuổi (theo mẫu 1a)
  III. SỐ LƯỢNG BÀN GIAO:
  Trường Mầm non ……………………………….. bàn giao cho trường Tiểu học …………………………………………………………………………………..
  Số trẻ 6 tuổi qua điều tra (địa bàn trường quản lý):
  Trong đó:
  + Số trẻ đã qua lớp mẫu giáo 5 tuổi: …………………………………………
  + Số trẻ chưa qua lớp mẫu giáo 5 tuổi: ………………………………………
  + Số trẻ khuyết tật: …………………………………………………………..

  IV. ĐÁNH GIÁ:
  Sau khi bàn giao hồ sơ, căn cứ trên tình hình thực tế, bên bàn giao và bên nhận bàn giao đã thống nhất như sau:
  * Ưu điểm (Đủ về nội dung và số lượng):
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  * Tồn tại (Thiếu về nội dung và số lượng)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
  * Biện pháp khắc phục:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
  Biên bản được lập thành 03 bản, Phòng Giáo dục giữ 1 bản, mỗi trường giữ 01 bản và được lưu vào hồ sơ tuyển sinh của đơn vị./.
  NGƯỜI GIAO
  (Họ tên và chữ ký)
  NGƯỜI NHẬN
  (Họ tên và chữ ký)
  
  
  Đại diện phòng giáo dục huyện Thanh Oai
  (Họ tên và chữ ký)


   
  Gửi ý kiến