No_photo
Họ và tên Trần Ngọc Anh
Giới tính Nam
Email ngocanhndc050517@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Phước Thu
Giới tính Nam
Email truongthcsnguyenbangoc@gmail.com
Website http://violet.vn/truongthcsnguyenbangoc
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Quang Phẩm
Giới tính Nam
Email phamhd1978@gmail.com
Website http://violet.vn/phamtb1978
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 954 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Thanh Thuý
Giới tính Nữ
Email gorua2010@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 57 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Anh Thi
Giới tính Nữ
Email anhthithanghoa@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 3507 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bùi Văn Ngọc
Giới tính Nam
Email vanngoc20071993@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Ngọc Anh
Giới tính Nam
Email tieuhoctrungvuongtb@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Viết Dũng
Giới tính Nam
Email ngocanhltk2013@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Văn Việt
Giới tính Nam
Email yeudoi123321@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quang Trung
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 72 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Uyên Kiều
Giới tính Nữ
Email uyenkieu87@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Quý Đôn
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Phú
Giới tính Nữ
Email phuan77@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoàng Hoa Thám
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịnh Xuân Huệ
Giới tính Nam
Email trinhhueql77@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoàng Hoa Thám
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 59 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Vũ Kiều Trinh
Giới tính Nữ
Email lvkt_sweetlove_0711_9x@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Phan Chi Trinh
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 97 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Dương Văn Nhân
Giới tính Nam
Email phantanconght@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 57 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phan Bội Châu
Giới tính Nam
Email nhanminkho@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trương Thị Ngọc Lan
Giới tính Nam
Email phanboichau.totin@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Văn Chiến
Giới tính Nam
Email samora2709@yahoo.com.vn
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. Võ Văn Diệu
Giới tính Nam
Email vandieuqn@yaoo.com
Website http://violet.vn/vandieuqn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 45 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên bùi thị sanh
Giới tính Nữ
Email sanhntp@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 103 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Trảng
Giới tính Nam
Email trangbui65@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 99 (Xem chi tiết)