Bài 37 - SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bích Ngọc
Ngày gửi: 19h:42' 29-10-2012
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 400
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Chọn phương án trả lời đúng nhất
1.Thế nào là sinh trưởng của thực vật?
A. Là quá trình tăng về kích thước(chiều dài, bề mặt, thể tích.) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.
B. Là quá trình lớn lên của tế bào và cơ thể.
C. Là quá trình hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể
D. Cả A, B và C
D. Là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm 3 quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hoá, và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan.
2.Thế nào là phát triển của thực vật?
B. Là quá trình ra hoa, tạo quả của cây trưởng thành.
A. Là quá trình tăng về kích thước(chiều dài, bề mặt, thể tích.) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.
C. Là quá trình hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể
Bài 37
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
Giai đoạn phôi thai
Giai đoạn sau sinh
Sinh trưởng và phát triển ở ng­êi
Sinh trưởng và phát triển ở gà
Sinh trưởng và phát triển ở sâu bướm
Phát triển của động vật
Phát triển không qua biến thái
Phát triển qua biến thái
hoàn toàn
không hoàn toàn
Giai đoạn phôi thai
Giai đoạn sau sinh
Giai đoạn phôi
Giai đoạn hậu phôi
Phiếu học tập: CÁC KIỂU PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
Nghiên cứu mục II, III (SGK – tr 147 – 150), quan sát hình 37.1,2,3,4, thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau? (7p)
GĐ phôi thai(phôi)
GĐ sau sinh( hậu phôi)
Hợp tử (tử cung)
Phân chia, phân hoá
Thai nhi
Sau sinh
Không biến thái
Con sinh ra giống con trưởng thành
Là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành.
DV có xương sống và nhiều loài DV khụng xương sống
GĐ phôi thai(phôi)
GĐ sau sinh( hậu phôi)
Hợp tử (tử cung)
Phân chia, phân hoá
Thai nhi
Sau sinh
Không biến thái
Con sinh ra giống con trưởng thành
Hợp tử (trứng)
Phân chia, phân hoá
Sâu bướm: Tiến hành lột xác nhiều lần.
Nhộng nằm trong kén
Bướm
(trưởng thành)
Sâu bướm
Là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành.
DV có xương sống và nhiều loài DV khụng xương sống
Côn trùng (ong, bướm, ruồi,.) và lưỡng cư,..
Là kiểu PT mà ấu trùng(con non) có hình dạng, cấu tạo và sinh lí khác với con trưởng thành, trải qua gian đoạn trung gian ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
GĐ phôi thai(phôi)
GĐ sau sinh( hậu phôi)
Hợp tử (tử cung)
Phân chia, phân hoá
Thai nhi
Sau sinh
Không biến thái
Con sinh ra giống con trưởng thành
Hợp tử (trứng)
Phân chia, phân hoá
Sâu bướm: Tiến hành lột xác nhiều lần.
Nhộng nằm trong kén
Bướm
(trưởng thành)
Hợp tử (trứng)
ấu trùng: Tiến hành lột xác nhiều lần.
Con trưởng thành
Phân chia, phân hoá
Sâu bướm
ấu trùng
Là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành.
ĐV cã x­¬ng sèng vµ nhiÒu loµi ĐV không x­¬ng sèng
Côn trùng (ong, bướm, ruồi,.) và lưỡng cư,..
Chân khớp (Cµo cµo, ch©u chÊu, gi¸n,…)
Là kiểu PT mà ấu trùng(con non) có hình dạng, cấu tạo và sinh lí khác với con trưởng thành, trải qua gian đoạn trung gian ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
Là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
Quan sát hình ảnh sau, cho biết sự phát triển của ếch thuộc loại nào?
PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI HOÀN TOÀN
Quan sát vòng đời của loài bọ xít sau đây, cho biết sự phát triển của chúng thuộc loại nào?
PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI
KHÔNG HOÀN TOÀN
Trứng
Con trưởng thành
Ấu trùng
Loài vật nào sau đây có sự phát triển theo biến thái không hoàn toàn?
Châu chấu, gián, cua
b. Tôm, ếch, ve sầu
c. Mèo, chim cánh cụt, muỗi
d. Ong, muỗi, bọ ngựa
Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?
Sâu bướm ăn lá cây →Hại mùa màng.
Bướm trưởng thành ăn mật hoa→thụ phấn cho hoa
PHÁT TRIỂN KHÔNG QUA BIẾN THÁI Ở NGƯỜI
Giai đoạn phôi thai
Giai đoạn sau sinh
PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI HOÀN TOÀN Ở BƯỚM
Phát triển qua biến thái không hoàn toàn ở châu chấu