MON TOÁN L1

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hiền Nhân (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:21' 14-04-2013
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Tuần: 25
Môn: Toán
Lớp : 1A
Bài: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
SV giảng dạy: Nguyễn Thị Hồng Phấn
Giáo viên hướng dẫn: Vi Thị Hào

I. Mục tiêu: Giúp HS
- Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
- Biết vẽ được điểm ở trong hoặc ở ngoài một hình.
- Biết cộng, trừ số tròn chục
- Biết giải bài toán có phép cộng.
II. Chuẩn bị
Phiếu học tập, bảng phụ bài tập 1, 3,4/ sgk trang 133- 134
Hình mẫu ( hình vuông, hình tròn, hình tam giác), bảng con.

III. Hoạt động dạy và học:
Thời gian
 Hoạt động của Thầy
 Hoạt động của Trò


4p


1p


3p

5p


4p3p


4p
4p
7p

2p1.KIỂM TRA BÀI CŨ: 3-5’
Yêu cầu HS thực hành trên bảng lớp
Tính: 50 + 30 = 30 + 40 =

80 - 10 = 70 - 50 =
Nhẩm nhanh kết quả các phép tính.
30 + 60 = ? 70 – 20 = ?
20cm + 30cm =

- GV nhận xét và cho điểm.
2. BÀI MỚI 25-30’
Giới thiệu bài: GT ngắn gọn tên bài và HS nhắc lại
Hoạt động 1: Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
a) Giới thiệu điểm ở trong, ở ngoài hình vuông.
Bước 1: Giới thiệu phía trong và phía ngoài hình vuông
- GV gắn hình vuông lên bảng và hỏi: Cô có hình gì đây?
- GV gắn bông hoa, con cá trong hình, con bướm ngoài hình vuông, hỏi:
+ Cô có những hình gì nữa?
+ Nhận xét xem bông hoa, con cá nằm ở đâu?
GV tháo bông hoa, con cá xuống.
- Ai xung phong lên chỉ đâu là phía trong hình vuông?
- Nhận xét xem con bướm nằm ở đâu?
GV chỉ cho cả lớp biết phía trong hình vuông và nói, những phần còn lại không kể gọi là phần phía ngoài hình vuông.
Bước 2: Giới thiệu điểm ở phía trong và phía ngoài hình vuông.
GV chấm 1 điểm trong hình vuông và hỏi: Cô vừa vẽ cái gì?
- Trong toán học, người ta gọi đây là 1 điểm. Để gọi tên điểm đó, người ta dùng 1 chữ cái in hoa. Ví dụ cô dùng chữ A ( gv viết A cạnh dấu chấm trong hình vuông)
Đọc là điểm A
- Điểm A nằm ở vị trí nào của hình vuông?
GV gắn băng giấy: Điểm A ở trong hình vuông.
- GV vẽ tiếp điểm N ngoài hình vuông và hỏi:
Cô vừa vẽ gì?
+ Điểm N nằm ở vị trí nào của hình vuông?


GV nói: Nhắc lại cho cô vị trí của điểm A và điểm N so với hình vuộng.
b) Giới thiệu điểm ở trong, ở ngoài hình tròn
- GV vẽ hình tròn và hỏi: Em nào cho cô biết đây là hình gì?
- Yêu cầu HS chỉ đâu là phía trong, đâu là phía ngoài hình tròn?
- GV vẽ điểm P và nói: Cô có 1 điểm , em nào
đọc tên cho cô?
Hỏi: Điểm P ở ngoài hình tròn hay ở trong hình tròn?
- GV vẽ tiếp điểm O và hỏi: Điểm O nằm ở vị trí nào của hình tròn?


- GV gọi HS nhắc lại phần bài học trong khung xanh.Hoạt động 2: Thực hành – luyện tập
Mtiêu: Nhận biết được điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .Biết vẽ một điểm ở trong hoặc ở ngoài một hình.Biết cộng, trừ số tròn chục.
Bài 1: Đúng ghi đ, sai ghi s
GV gọi 1 em đọc yêu cầu của bài
GV lật bảng phụ ghi sẵn BT1
- GV hướng dẫn: Các em chú ý quan sát kỹ vị trí các điểm