TỔ QUỐC

Lấy Code

Lịch

Tháng
Năm

LỊCH NGÀY - GIỜ


ĐÀN TRANH

Hỗ trợ trực tuyến

Ảnh ngẫu nhiên

Images_18.jpg P10201811.jpg P1010353.jpg P1010487.jpg P1020193.jpg P1020181.jpg Cactus_14.jpg Cactus_25.jpg Cactus_06.jpg 308201.jpg 704329.jpg

ĐỒNG HỒ CHÚC XUÂN

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN

Chào mừng năm học mới 2015-2016

Chào mừng năm học mới 2015-2016

Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHƯỚC 1

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photof
Họ và tên Diệp Ngọc Anh Đao
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ANHDAOVP1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hunghaivp1
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Ánh Loan
Giới tính Nữ
Email ltaloan.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/anhloanvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

6794153
Họ và tên Trần Thị Bình
Giới tính Nữ
Email binhvphuoc1@yahoo.com
Website http://violet.vn/binhvphuoc1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Kiều
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngockieuvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 192 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Diệp Ngọc Anh Đào
Giới tính Nữ
Email dnadao.c1vphuoc1.vn@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thu Thủy
Giới tính Nữ
Email tttthuy.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/thuthuyvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 217 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đặng Ngoc Thanh
Giới tính Nam
Email ngocthanhvphuoc1@yahoo.com
Website http://violet.vn/ngocthanhvphuoc1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 667 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Khoeng
Giới tính Nữ
Email ttkhoeng.c1vphuoc1@yahoo.com
Website http://violet.vn/khoengvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 172 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Minh Tâm
Giới tính Nam
Email tmtam.c1vphuoc1@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/minhtamvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 264 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Liên
Giới tính Nữ
Email ntklien.c1vphuoc1@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/kimlienvphuoc
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 271 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Tiến Dũng
Giới tính Nam
Email ptdung.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/tiendungvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 156 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hồ Thị Trúc Chi
Giới tính Nữ
Email httchi.c1vphuoc1.vn@yahoo.com
Website http://violet.vn/trucchivp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 219 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Kim Thoa
Giới tính Nữ
Email ttkthoa.c1vphuoc1@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/ktvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 457 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Kiều Thị Bích Đoan
Giới tính Nữ
Email ktbdoan.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/bichdoanvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 253 (Xem chi tiết)

6829372
Họ và tên Bùi Thị Đông
Giới tính Nữ
Email btdongc1vphuoc1@yahoo.com
Website http://violet.vn/dongvankhanh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 132 (Xem chi tiết)

6955884
Họ và tên Trầnthị Bình
Giới tính Nữ
Email ttbinh.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/thibinhvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 182 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Kiều Thị Bích Đoan
Giới tính Nữ
Email kieubichdoan@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 98 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đinh Ngọc Tánh
Giới tính Nam
Email ngoctanhvphuoc1@yahoo.com
Website http://violet.vn/ngoctanhvphuoc1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 263 (Xem chi tiết)

HỘI THI LÀM BÁO TƯỜNG Năm học : 2014 - 2015

http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHƯỚC 1

CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG ĐÓNG GÓP QUÝ BÁU CỦA QUÝ THẦY CÔ! LÊ HÙNG