BÁC HỒ KÍNH YÊU

Lịch

LỊCH NGÀY - GIỜ


ĐÀN TRANH

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Images_18.jpg P10201811.jpg P1010353.jpg P1010487.jpg P1020193.jpg P1020181.jpg Cactus_14.jpg Cactus_25.jpg Cactus_06.jpg 308201.jpg 704329.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN

  Chào mừng năm học mới 2015-2016

  Chào mừng năm học mới 2015-2016

  Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHƯỚC 1

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  No_photof
  Họ và tên Diệp Ngọc Anh Đao
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/ANHDAOVP1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Hùng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Hùng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/hunghaivp1
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Ánh Loan
  Giới tính Nữ
  Email ltaloan.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/anhloanvp1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  6794153
  Họ và tên Trần Thị Bình
  Giới tính Nữ
  Email binhvphuoc1@yahoo.com
  Website http://violet.vn/binhvphuoc1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Kiều
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/ngockieuvp1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 183 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Diệp Ngọc Anh Đào
  Giới tính Nữ
  Email dnadao.c1vphuoc1.vn@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thu Thủy
  Giới tính Nữ
  Email tttthuy.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/thuthuyvp1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 217 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đặng Ngoc Thanh
  Giới tính Nam
  Email ngocthanhvphuoc1@yahoo.com
  Website http://violet.vn/ngocthanhvphuoc1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 622 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Khoeng
  Giới tính Nữ
  Email ttkhoeng.c1vphuoc1@yahoo.com
  Website http://violet.vn/khoengvp1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 163 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Minh Tâm
  Giới tính Nam
  Email tmtam.c1vphuoc1@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/minhtamvp1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 249 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Kim Liên
  Giới tính Nữ
  Email ntklien.c1vphuoc1@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/kimlienvphuoc
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 258 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Tiến Dũng
  Giới tính Nam
  Email ptdung.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/tiendungvp1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 141 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Trúc Chi
  Giới tính Nữ
  Email httchi.c1vphuoc1.vn@yahoo.com
  Website http://violet.vn/trucchivp1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 216 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Kim Thoa
  Giới tính Nữ
  Email ttkthoa.c1vphuoc1@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/ktvp1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 430 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Kiều Thị Bích Đoan
  Giới tính Nữ
  Email ktbdoan.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/bichdoanvp1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 236 (Xem chi tiết)

  6829372
  Họ và tên Bùi Thị Đông
  Giới tính Nữ
  Email btdongc1vphuoc1@yahoo.com
  Website http://violet.vn/dongvankhanh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 126 (Xem chi tiết)

  6955884
  Họ và tên Trầnthị Bình
  Giới tính Nữ
  Email ttbinh.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/thibinhvp1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 173 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Kiều Thị Bích Đoan
  Giới tính Nữ
  Email kieubichdoan@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đinh Ngọc Tánh
  Giới tính Nam
  Email ngoctanhvphuoc1@yahoo.com
  Website http://violet.vn/ngoctanhvphuoc1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 260 (Xem chi tiết)

  CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHƯỚC 1

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG ĐÓNG GÓP QUÝ BÁU CỦA QUÝ THẦY CÔ! LÊ HÙNG