TỔ QUỐC

Lấy Code

Lịch

LỊCH NGÀY - GIỜ


ĐÀN TRANH

Hỗ trợ trực tuyến

Ảnh ngẫu nhiên

Images_18.jpg P10201811.jpg P1010353.jpg P1010487.jpg P1020193.jpg P1020181.jpg Cactus_14.jpg Cactus_25.jpg Cactus_06.jpg 308201.jpg 704329.jpg

ĐỒNG HỒ CHÚC XUÂN

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO NĂM MỚI HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG

No_photof
Họ và tên Diệp Ngọc Anh Đao
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ANHDAOVP1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hunghaivp1
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Ánh Loan
Giới tính Nữ
Email ltaloan.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/anhloanvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Bình
Giới tính Nữ
Email binhvphuoc1@yahoo.com
Website http://violet.vn/binhvphuoc1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Kiều
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngockieuvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 210 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Diệp Ngọc Anh Đào
Giới tính Nữ
Email dnadao.c1vphuoc1.vn@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thu Thủy
Giới tính Nữ
Email tttthuy.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/thuthuyvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 217 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đặng Ngoc Thanh
Giới tính Nam
Email ngocthanhvphuoc1@yahoo.com
Website http://violet.vn/ngocthanhvphuoc1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 739 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Khoeng
Giới tính Nữ
Email ttkhoeng.c1vphuoc1@yahoo.com
Website http://violet.vn/khoengvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 172 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Minh Tâm
Giới tính Nam
Email tmtam.c1vphuoc1@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/minhtamvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 279 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Liên
Giới tính Nữ
Email ntklien.c1vphuoc1@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/kimlienvphuoc
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 283 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Tiến Dũng
Giới tính Nam
Email ptdung.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/tiendungvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 148 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hồ Thị Trúc Chi
Giới tính Nữ
Email httchi.c1vphuoc1.vn@yahoo.com
Website http://violet.vn/trucchivp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 222 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Kim Thoa
Giới tính Nữ
Email ttkthoa.c1vphuoc1@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/ktvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 465 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Kiều Thị Bích Đoan
Giới tính Nữ
Email ktbdoan.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/bichdoanvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 274 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Đông
Giới tính Nữ
Email btdongc1vphuoc1@yahoo.com
Website http://violet.vn/dongvankhanh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 132 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trầnthị Bình
Giới tính Nữ
Email ttbinh.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
Website http://violet.vn/thibinhvp1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 182 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Kiều Thị Bích Đoan
Giới tính Nữ
Email kieubichdoan@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 98 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đinh Ngọc Tánh
Giới tính Nam
Email ngoctanhvphuoc1@yahoo.com
Website http://violet.vn/ngoctanhvphuoc1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 269 (Xem chi tiết)

HỘI THI LÀM BÁO TƯỜNG Năm học : 2014 - 2015

http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa http://violet.vn/th-vanphuoc1-khanhhoa

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHƯỚC 1

CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG ĐÓNG GÓP QUÝ BÁU CỦA QUÝ THẦY CÔ! LÊ HÙNG