TỔ QUỐC

Lấy Code

BÁC HỒ KÍNH YÊU

ĐỒ HỒ PHỨC LỘC THỌ

Code:

Tài nguyên dạy học

MỜI DÙNG TRÀ

LỊCH NGÀY - GIỜ

ĐÀN TRANH

THỜI TIẾT - VÀNG - NGOẠI TỆ


Power by

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  P10201811.jpg P1010353.jpg P1010487.jpg P1020193.jpg P1020181.jpg Cactus_14.jpg Cactus_25.jpg Cactus_06.jpg 308201.jpg 704329.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  ĐỒNG HỒ CHÚC XUÂN

  Sắp xếp dữ liệu

  TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN

  Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHƯỚC 1

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Liệt
  Giới tính Nam
  Email nmliet.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 2637 (Xem chi tiết)

  3894469
  Họ và tên Ngô Văn Hải
  Giới tính Nam
  Email ngovanhaivp@yahoo.com
  Website http://violet.vn/ngovanhaivp/
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 221 (Xem chi tiết)

  6641293
  Họ và tên Văn Tấn Do
  Giới tính Nam
  Email vtdo.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/vantando/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 133 (Xem chi tiết)

  6951531
  Họ và tên Lê Hùng
  Giới tính Nam
  Email lhungc1.vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/lehungvp1/
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 16297 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Dược
  Giới tính Nữ
  Email ntduoc.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/thiduocvp1/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 106 (Xem chi tiết)

  6955944
  Họ và tên Võ Quốc Việt
  Giới tính Nam
  Email vqviet.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/vquocviet/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Bằng
  Giới tính Nữ
  Email ttbang.c1vphuoc1.vn@yahoo.com
  Website http://violet.vn/bangvp1/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Kiểm
  Giới tính Nữ
  Email ttkiem.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/thikiemvp1/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 199 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Phương Lan
  Giới tính Nữ
  Email ttplan.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/phuonglanvp1/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 199 (Xem chi tiết)

  6955902
  Họ và tên Ngô Thi Kim Dung
  Giới tính Nữ
  Email ntkdung.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/kimdungvp1/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 142 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đinh Ngọc Tánh
  Giới tính Nam
  Email ngoctanhvphuoc1@yahoo.com
  Website http://violet.vn/ngoctanhvphuoc1/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 206 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Kiều Thị Bích Đoan
  Giới tính Nữ
  Email kieubichdoan@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  6955884
  Họ và tên Trầnthị Bình
  Giới tính Nữ
  Email ttbinh.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/thibinhvp1/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 161 (Xem chi tiết)

  6829372
  Họ và tên Bùi Thị Đông
  Giới tính Nữ
  Email btdongc1vphuoc1@yahoo.com
  Website http://violet.vn/dongvankhanh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 123 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Kiều Thị Bích Đoan
  Giới tính Nữ
  Email ktbdoan.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/bichdoanvp1/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 192 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Kim Thoa
  Giới tính Nữ
  Email ttkthoa.c1vphuoc1@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/ktvp1/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 335 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Trúc Chi
  Giới tính Nữ
  Email httchi.c1vphuoc1.vn@yahoo.com
  Website http://violet.vn/trucchivp1/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 201 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Tiến Dũng
  Giới tính Nam
  Email ptdung.c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/tiendungvp1/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 150 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Kim Liên
  Giới tính Nữ
  Email ntklien.c1vphuoc1@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/kimlienvphuoc/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 254 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Minh Tâm
  Giới tính Nam
  Email tmtam.c1vphuoc1@khanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/minhtamvp1/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phước 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 211 (Xem chi tiết)

  HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

  ĐỐI THOẠI CHÍNH QYUỀN VỚI THANH NIÊN

  CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHƯỚC 1

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG ĐÓNG GÓP QUÝ BÁU CỦA QUÝ THẦY CÔ! LÊ HÙNG