Tập đọc Lớp 2 - Gọi bạn ( tiết 9 )

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Trường Thọ
Ngày gửi: 10h:26' 25-09-2013
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013.
Tập đọc:
Bài : GỌI BẠN (Tiết 9)
I/Mục tiêu :
- Đọc đúng ,rõ ràng toàn bài ;biết ngắt nhịp rõ ở từng câu thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ.
-Hiểu nội dung:Tình bạn cảm động giữa Bê vàng và dê trắng.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK , thuộc 2 khổ thơ cuối bài)
II/ Đồ dùng dạy học :- Gv : Tranh Gọi bạn /Sgk /28 .
- Hs : Sách tiếng việt.
III/ Các hoạt động dạy học :
1.KTBC: (4’-5’)Tiết trước em tập đọc bài gì ?-Bạn của Nai Nhỏ.
-Gv gọi 2 Hs đọc bài và TLCH 2,4 / Sgk /23 .
-Gv nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới : (25’-30’)

Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs

a.Giới thiệu bài(1’-2’)-Gv giớ thiệu như Sgv / 85 .
-Gv ghi đề bài .
b.Nội dung:
*Hoạt động 1 : (13’-15’) HD luyện đọc .
-Gv hướng dẫn Hs luyện đọc như tiết 1 T1/T1.
-Gv đọc mẫu toàn bài giọng chậm rãi , tình cảm.
-Gv hướng dẫn đọc từng dòng thơ:
-Gv rút ra từ cần luyện đọc.
-Gv hướng dẫn Đọc từng khổ thơ trước lớp
-Gv hưỡng dẫn đọc câu khó.
-Gv hướng dẫn đọc từng khổ thơ ở nhóm.
-Gv gọi các nhóm thi đọc.
-Gv nhận xét và tuyên dương.
*Khắc sâu: Đọc đúng bài, ngắt nghỉ hơi hợp lí, đọc đúng các từ khó.
*Hoạt động 2:(7’-8’) Tìm hiểu bài
*Tiến hành:-Gv tổ chức cho Hs đọc thầm trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.
Câu 1:Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu ?
Câu 2: Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ ?
Câu 3 : Khi Bê Vàng quên đường về , Dê Trắng làm gì ?
Câu 4 : Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu “ Bê ! Bê ! ” ?
-Gv chốt ý đúng và tuyên dương.
*Khắc sâu: Tình bạn cảm động giữa Bê Vàng và Bê Trắng.
*Hoạt động 3(4’-5’)Học thuộc 2khổ thơ cuối
-Gv treo bảng phụ cho Hs đọc thuộc bằng cách xóa dần bảng.
-Gv cho Hs thi đọc 2 khổ thơ.
-Nhận xét, Tuyên dương chọn em đọc hay.
*Khắc sâu: Đọc đúng giọng điệu bài thơ.
3.Củng cố-dặn dò: (4’-5’) -Bài thơ giúp em hiểu điều gì về tình bạn giữa Bê Vàng và Bê Trắng ?
-Gv dặn Hs về nhà học thuộc lòng 2 khổ thơ cuối của bài.
-Gv dặn Hs về đọc hiểu các câu hỏi bài : “Bím tóc đuôi sam”
-Gv nhận xét tiết học .


-Hs nhắc lại .


-Hs đọc thầm.


-HS nối tiếp nhau đọc từng dòng thơ.
-HS phát âm / Nhiều em.
- Tìm hiểu từ mới
-HS đọc từng khổ thơ.
-Đọc câu khó
-Hs đọc khổ thơ trong nhóm.
-Hs thi đọc giữa các nhóm
-Hs nhận xét.

-Hs đọc thầm bài-trả lời câu hỏi.
-Hs trả lời.
-Hs khác nhận xét-bổ sung.
-Hs khó khăn nhắc lại câu trả lời


-Hs thuộc 2 khổ thơ cuối.


-Hs khá, giỏi thi đọc
- Hs khó khăn thi đọc 1đoạn.


-Hs trả lời.

-Hs về học thuộc 2 khổ thơ.

-Hs về nhà đọc và tìm hiểu bài: “Bím tóc đuôi sam” Sgk / 31.*Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*****************