chào mừng quí đến với website Trường Tiểu học Trương Đình Nam

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Trương Đình Nam.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ái Mỵ
Ngày gửi: 04h:13' 02-02-2010
Dung lượng: 489.6 KB
Số lượt tải: 414
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG ĐÌNH NAM
CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ ÁI MỴ
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
1/ Tính tỉ số phần trăm của 2 số: 2,8 và 80
Tỉ số phần trăm của 2 số 2,8 và 80 là 2,8 : 80 = 0,035 = 3,5%
2/ Tính 21,6% : 8
Kết quả: 21,6%:8 = 2,7%
Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)

I.Cách tính 52,5% của 800:
Ví dụ:
Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó.
Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
Tóm tắt:
Số HS toàn trường : 800 HS
Số HS nữ chiếm : 52,5%
Số HS nữ : … HS ?
Các bước thực hiện:
100% số HS toàn trường là : 800 HS
1% số HS toàn trường là : … HS ?
52,5% số HS toàn trường là : … HS ?
Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)

I.Cách tính 52,5% của 800:
Ví dụ:

Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
Tóm tắt:
Số HS toàn trường : 800 HS
Số HS nữ chiếm : 52,5%
Số HS nữ : … HS ?
Các bước thực hiện:
100% số HS toàn trường là : 800 HS
1% số HS toàn trường là : … HS ?
52,5% số HS toàn trường là : … HS ?
Bài giải
1% số học sinh toàn trường là:
800 : 100 = 8 (học sinh)
Số học sinh nữ hay 52,5% số học sinh toàn trường là:
8 x 52,5 = 420 (học sinh)
Đáp số: 420 học sinh
Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:
800 : 100 x 52,5 = 420
Hoặc : 800 x 52,5 : 100 = 420
Trong thực hành tính ta có thể viết
Muốn tìm 52,5% của 800 ta có thể lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100.
Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)

I.Cách tính 52,5% của 800:

Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1000 000 đồng.Tính số tiền lãi sau một tháng.
Bài toán:
Tóm tắt:
100 đồng lãi : 0,5 đồng
1000 000 đồng lãi : …đồng ?
Cách giải
Tính 0,5% của 1000 000 đồng
Bài giải
Số tiền lãi sau một tháng là:
1000 000 : 100 x 0,5 = 5 000 ( đồng)
Đáp số: 5 000 đồng
Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)

I.Cách tính 52,5% của 800:

Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
III.Thực hành:
Bài 1:
Tóm tắt
Số HS lớp học : 32 HS
Số HS 10 tuổi chiếm : 75% Còn lại là HS 11 tuổi
Số HS 11 tuổi : … HS?
Cách giải
-Tìm số học sinh 10 tuổi
(Tìm 75% của 32 học sinh)
-Tìm số học sinh 11 tuổi
Bài giải
Số học sinh 10 tuổi là :
32 x 75 : 100 = 24 ( học sinh)
Số học sinh 11 tuổi là :
32 - 24 = 8 ( học sinh )
Đáp số : 8 học sinh
Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)

I.Cách tính 52,5% của 800:

Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
II.Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
III.Thực hành:
Bài 1:
Cách 2
Bài giải
Tỉ số phần trăm của số học sinh 11 tuổi lớp học đó là:
100% - 75% = 25 %
Số học sinh 11 tuổi của lớp học đó là:
32 x 25 : 100 = 8 ( học sinh)
Đáp số: 8 học sinh
Thảo luận nhóm đôi
-100% số HS lớp học là bao nhiêu HS ?
-Tỉ số phần trăm của số HS 11 tuổi là bao nhiêu % ?
Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)

I.Cách tính 52,5% của 800:

Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
III.Thực hành:
Bài 1:

Bài giải
Số tiền lãi gửi tiết kiệm sau một tháng là:
5 000 000 : 100 x 0,5 = 25000 (đồng)
Tổng số tiền gửi và số tiền lãi sau một tháng là:
5 000 000 + 25000 =5 025 000 (đồng)
Đáp số: 5 025 000 đồng
Bài 2:
Tóm tắt
100 đồng một tháng lãi : 0.5 đồng
5 triệu đồng một tháng : số tiền gửi và tiền lãi … ? đồng
Cách giải
Tìm số tiền lãi sau một tháng
(Tìm 0,5% của 5 000 000 đồng)
Tính tổng số tiền gửi và tiền lãi
Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)

I.Cách tính 52,5% của 800:

Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
III.Thực hành:
Bài 1:
Bài 2:
Cách 1
Số mét vải may quần là:
345 x 40 : 100 = 138 (m)
Số mét vải may áo là :
345 – 138 = 207 (m)
Đáp số: 207 m
Cách 2:
Tỉ số phần trăm của số mét vải may áo:
100% - 40% = 60%
Số mét vải may áo là:
345 x 60 : 100 = 207 (m )
Đáp số: 207 m
Bài 3: (HS K, G)
Bài giải:
Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)

I.Cách tính 52,5% của 800:

Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
III.Thực hành:
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3: (HS K, G)

Muốn tìm 52,5% của 800 ta có thể lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100
XIN TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI !
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓