Bien ban hop Chi bo xet chuyen sinh hoat Dang.doc

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Trần Quang Hào (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:09' 08-04-2011
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 178
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Đối với Đảng viên: …………………………………

Thời gian:..........giờ………phút, ngày …………………………………………………….
Địa điểm:……………………………………………………………………………………
Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………
Chính thức: ………… đồng chí, có mặt: ……… đồng chí, vắng: ……
Dự bị ………………. đồng chí, có mặt: ……… đồng chí, vắng: ……
Chủ trì: ……………………………………………………………………………………..
Thư ký: ……………………………………………………………………………………..

Đồng chí …………………………………………… có đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng theo yêu cầu công tác, hôm nay Chi bộ họp đóng góp ý kiến để đồng chí chuyển sinh hoạt Đảng sang nơi mới và thống nhất nhận xét như sau:
- Về tư tưởng chính trị:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Về đạo đức lối sống:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Về năng lực công tác:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Về quan hệ quần chúng:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chi bộ có ……..…./………..=………. % đồng ý đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng đồng chí ……………………… về nơi sinh hoạt mới.

Cuộc họp kết thúc vào lúc …………… cùng ngày.

Thư ký cuộc họp Chủ trì cuộc họp