Tài nguyên Website

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Thế Đại)
 • (QT)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  PGD1.jpg Picture1_02.gif HDThaydoimatkhau.swf Mail.jpg 23008.gif 07.jpg 05.jpg 04.jpg 1tranhoi.swf Happynewyear.jpg New.jpg Diemthi.jpg Vanbso.jpg Gdtieuhoc.jpg Hoidap.jpg Hoidap.png Bacho12.jpg Bacho3.jpg Lichsu.bmp Phapluat.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Tin nhanh

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Hướng dẫn các loại hồ sơ trong nhà trường

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thế Đại
  Ngày gửi: 10h:51' 05-07-2011
  Dung lượng: 57.5 KB
  Số lượt tải: 747
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 TRẦN HỢI
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 97/CV-HT
  Xã Trần Hợi, ngày 04 tháng 07 năm 2011
  
  (V/v Hướng dẫn hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục tại trường tiểu học 1 Trần Hợi)
  
  Kính gửi: Tổ trưởng Tổ chuyên môn, các Bộ phận và CB,GV,NV trong trường.
  Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành điều lệ trường tiểu học (theo Chương III, Điều 30);
  Căn cứ Công văn số 1576/SGD&ĐT-GDTH ngày 01/9/2009 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc quy định sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục trong trường tiểu học;
  Căn cứ Công văn số 425/PGD&ĐT-GDTH ngày 30/8/2006 của Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời về việc quy định các loại hồ sơ sổ sách chính của trường tiểu học.
  Nay Hiệu trưởng trường tiểu học 1 Trần Hợi Hướng dẫn hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục tại trường như sau:
  1. Sổ sách đối với nhà trường:
  - Sổ đăng bộ;
  - Sổ PCGD;
  - Sổ nghị quyết;
  - Sổ kế hoạch công tác;
  - Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;
  - Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; Hồ sơ giáo dục đối với học sinh tàn tật, khuyết tật (nếu có);
  - Học bạ học sinh;
  - Sổ khen thưởng, kỷ luật;
  - Sổ quản lý tài sản, tài chính;
  - Sổ lưu trữ các công văn;
  - Hồ sơ tuyển sinh;
  2. Hồ sơ của Hiệu trưởng (Làm riêng từng kế hoạch):
  - Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần (tập trung vào mảng phụ trách);
  - Bảng phân công chuyên môn, Thời khóa biểu;
  - Sổ kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng về thực hiện nhiệm vụ được giao của các PHT, GV, CB, NV.
  - Sổ dự giờ;
  - Sổ sách ghi chép khác.
  3. Hồ sơ của Phó hiệu trưởng chuyên môn (Làm riêng từng kế hoạch):
  - Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần.
  - Bảng phân công chuyên môn, Thời khóa biểu;
  - Sổ biên bản họp của PHT với Tổ trưởng, giáo viên về hoạt động chuyên môn;
  - Hồ sơ theo dõi kiểm tra về CM, về thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng, GV gồm:
  + Sổ dự giờ;
  + Sổ theo dõi kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác CM;
  + Sổ theo dõi chất lượng học sinh;
  + Sổ kiểm tra hoạt động Tổ CM;
  + Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu;
  - Sổ theo dõi kiểm tra, thanh tra Giáo viên hàng năm;
  - Hồ sơ bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng HSG;
  + SKKN;
  + Hồ sơ chuyên đề, thao giảng của trường, Tổ CM;
  + Hồ sơ các Hội thi:
  GVG, HSG, Chấm VSCĐ, Vẽ tranh, Kể chuyện,…
  - Các loại hồ sơ hỗ trợ cho công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn.
  3. Hồ sơ của Phó hiệu trưởng CSVC, PCGDTH-CMC, PCGD-ĐĐT (Làm riêng từng kế hoạch):
  - Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần.
  - Sổ biên bản họp của PHT với các bộ phân liên quan về CSVC, PCGD, LĐ…
  - Hồ sơ theo dõi kiểm tra các bộ phận gồm:
  + Sổ theo dõi kiểm tra CSVC;
  + Sổ theo dõi kiểm tra hoạt động Thư viện Thiết bị;
  + Sổ theo dõi kiểm tra công tác phổ cập GDTH-CMC;
  + Sổ theo dõi kiểm tra công tác hướng nghiệp dạy nghề (nếu có);
  + Sổ theo dõi kiểm tra công tác lao đông.
  - Sổ dự giờ.
  - Các loại hồ sơ hỗ trợ cho công tác quản lý, chỉ đạo của PHT.
  4. Hồ sơ của Tổ trưởng Tổ văn phòng:
  - Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần (Làm riêng từng kế hoạch).
  - Sổ biên bản họp Tổ.
  - Hồ sơ theo dõi kiểm tra các bộ phận trong Tổ.
  4. Hồ sơ của Tổ trưởng Tổ Chuyên môn:
  - Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần (Làm riêng từng kế hoạch).
  - Hồ sơ theo dõi kiểm tra về CM, về thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong Tổ gồm:
  + Sổ dự giờ;
  + Sổ đánh giá kết quả chất lượng giáo
   
  Gửi ý kiến
  print

  Trò chuyện - Liên hệ