Xây dựng trường"an toàn về an ninh, trật tự" Năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:10' 11-03-2013
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 453
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN TRÀM CHIM
CB TRƯỜNG TH TRÀM CHIM 3

Số: 10 /NQ-CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tràm Chim, ngày 04 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Lãnh đạo thực hiện phong trào xây dựng trường học phấn đấu
đạt chuẩn “ An toàn về ANTT”
Năm 2013

Căn cứ Nghị định 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học.
Căn cứ Thông tư 10/2002/TT-BCA ngày 26/02/2002 và Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định 73 của Chính phủ.
Thực hiện công văn số 52 /PGD-ĐT ngày 07 tháng 03 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông “Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, nhà trường đạt tiêu chuẩn về "An toàn về an ninh, trật tự"
Thực hiện kế hoạch số: 05/KH-UBND ngày 19/02/2013 của UBND thị trấn Tràm Chim, kế hoạch thực hiện Thông tư số: 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 cuua3 Bộ Công An quy định về khu dân cư xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”:


CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 3
QUYẾT NGHỊ:

1. Sự phối hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn về "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2013.
2. Công tác phối hợp giữa nhà trường với chính quyền và công an Thị trấn Tràm Chim trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học.
3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường nêu mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và, học sinh nhà trường.
4. Đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, an toàn về phòng chống cháy nổ, an toàn về lao động trong nhà trường.
5. Phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua mà nhà trường đã đề ra trong năm học 2012 - 2013.
6. Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ về việc lập hồ sơ đề nghị xét trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2013.
Nơi nhận: T/M. CHI ỦY CHI BỘ
- ĐU-UBND BÍ THƯ
- CA TT
- Lưu VT