Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (lamtienphuo54)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Day_be_hoc_chu_cai.jpg Tinh_hinh_mu_chu.jpg Tinh_hinh_mu_chu.jpg PC_suy_dinh_duong_TE.jpg PC_suy_dinh_duong_TE.jpg Tieng_Viet_lop_1.jpg HD_hoc_day_tieng_Viet_lop_1.jpg HD_hoc_day_tieng_Viet_lop_1.jpg Bien_bao_giao_thong.jpg Bien_bao_giao_thong.jpg Pho_cap_tin_hoc_cong_dong.jpg Trong_Doi_ken_doi.jpg Trong_Doi_ken_doi.jpg HD_thuc_hien_nghi_thuc_Doi_s21.jpg Tien_len_doan_vien2.jpg Tien_len_doan_vien2.jpg Trong_hanh_tien_nghi_thuc_Doi.jpg Mua_hat_tap_the_thieu_nien.jpg Mua_hat_tap_the_thieu_nien.jpg HD_su_dung_phan_mem_violet.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Tiên Cẩm - Tiên Phước - Quảng Nam

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản Phòng giáo dục >

  Kế hoạch kiểm tra Thư viện năm học 2010 - 2011.

  UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                           PHÒNG GD&ĐT                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số : 06/KH-PGD&ĐT                                         Tiên Phước, ngày 05 tháng 01 năm 2011

   

                                                                   KẾ HOẠCH

            Kiểm tra, xử lý nghiệp vụ thư viện trường học Năm học 2010 - 2011

  - Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3154/BC-SGD&ĐT ngày 18/10/2010 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc triển khai Kế hoạch và chương trình công tác thư viện trường học năm học 2010 – 2011;

  - Căn cứ vào tình hình hoạt động của các thư viện trường học trực thuộc trong năm học 2010 – 2011 trên địa bàn huyện;

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Phước thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra, xử lý nghiệp vụ công tác thư viện trường học trong năm học 2010 - 2011 như sau:

  I/ Mục đích, yêu cầu:

  - Tổ chức kiểm tra giúp cán bộ phụ trách công tác thư viện tại các trường học xử lý nghiệp vụ kho sách;

  - Tạo nền nếp xây dựng, tổ chức hoạt động có hiệu quả của hệ thống thư viện trong trường học.

  - Kiểm tra cơ sở để tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống thư viện trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại và đồng bộ, thực sự góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh.

  II/ Nội dung và phương thức kiểm tra, xử lý:

  1. Nội dung kiểm tra:

  a- Các nội dung chính:

  + Sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa có trong thư viện;

  + Cơ sở vật chất của thư viện;

  + Nghiệp vụ công tác thư viện;

  + Tổ chức hoạt động của thư viện;

  + Quản lý thư viện.

  b- Công việc kiểm tra cụ thể:

  + Kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách, về kế hoạch công tác và thực tế hoạt động về kinh phí phục vụ cho công tác thư viện từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra.

  + Kiểm tra cơ sở vật chất: Phòng đọc, kho sách, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ thư viện...(Bố trí hợp lý, mỹ thuật, tiện sử dụng);

  2. Phương thức:

  a. Phương án chung:

  - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ kiểm tra, xử lý nghiệp thư viện; Tổ tiến hành kiểm tra, xử lý theo lịch (đính kèm), nếu cần thay đổi thời gian hoặc bổ sung thành viên, Tổ sẽ có thông báo đến đơn vị trường học.

  - Tổ kiểm tra, xử lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ trực tiếp kiểm tra, xử lý 100% các thư viện trường học.

  b. Chuẩn bị của trường học:

  - Báo cáo khái quát công tác thư viện của trường có ký đóng dấu của Đ/c Hiệu trưởng;

  - Các loại sổ sách của thư viện;

  c. Trình tự làm việc của Tổ kiểm tra tại thư viện trường học:

  + Kiểm tra khảo sát trực tiếp tại thư viện;

  + Hướng dẫn xử lý nghiệp vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách công tác thư viện

  III/ Tổ chức thực hiện:

  1/ Danh sách các thành viên Tổ kiểm tra, xử lý:

  1. Ông Lê Minh Châu – Cán bộ KHTV Phòng GD&ĐT.

  2. Bà Ngô Thị Hồng Phước – Cán bộ KHTV Phòng GD&ĐT.

  3. Bà Hồ Thị Minh Nghĩa – Giáo viên thư viện trường Tiểu học Tiên Phong

  4. Ông Nguyễn Thành Mót – Cán bộ thư viện trường THCS Lê Văn Tám

  5. Bà Ngô Thị Thu – Giáo viên thư viện trường Tiểu học Tiên Thọ

  6. Bà Trần Thị Tín – Giáo viên thư viện trường Tiểu học Tiên Mỹ

  7.Ông Nguyễn Phước Vinh – Giáo viên thư viện trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

  8. Bà Trần Thị Kiều Hãnh - Cán bộ thư viện trường Tiểu học Tiên Cảnh

  2/ Thời gian kiểm tra:

  - Từ ngày 03/01/2011 đến hết ngày 30/3/2011, vào các ngày làm việc hàng tuần

  - Lịch kiểm tra các đơn vị theo địa bàn (Có lịch chi tiết đính kèm).

             Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm tra, xử lý nghiệp vụ thư viện trường học năm học 2010 – 2011; đề nghị các đơn vị và cá nhân được điều động làm thành viên kiểm tra chấp hành tốt nhiệm vụ và các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị địa điểm, điều kiện để các tổ kiểm tra hoàn thành công tác được giao.

                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                        (Đã ký và đóng dấu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Hồ Văn Phước  


  Nhắn tin cho tác giả
  Đoàn Kim Lam @ 15:24 21/01/2011
  Số lượt xem: 852
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến