Hồ Chí Minh

Mấy Giờ Rồi

Tài nguyên dạy học

Liên Kết WebSite

GoEdu
Violympic

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chủ đề năm học 2011 - 2012:

  "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo" nhằm "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước".

  Chào mừng Quý vị đến với Trường Tiểu Học Thị Trấn Giồng Trôm

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Bích
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Trôm
  Quận/huyện Huyện Giồng Trôm
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Hiền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Trôm
  Quận/huyện Huyện Giồng Trôm
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Trôm
  Quận/huyện Huyện Giồng Trôm
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 294 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thị Hiền
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/phamthihien65
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Trôm
  Quận/huyện Huyện Giồng Trôm
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 69 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Văn Thành Đô
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/anzuri89
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Trôm
  Quận/huyện Huyện Giồng Trôm
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4
  Điểm số 69 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Vân
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thuvangiongtrom
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Trôm
  Quận/huyện Huyện Giồng Trôm
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 2196 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Dương Tú Mỹ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Trôm
  Quận/huyện Huyện Giồng Trôm
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Lớp 3, Ngoại ngữ
  Điểm số 135 (xem chi tiết)

  Các Phần Mềm Hay