RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Thiện (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:31' 04-11-2010
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
THTT Châu Thành
Lớp 5
1
Rung chuông vàng
KHỐI 5
Thi
Đua
Học
Tập

Nhiều
Điểm
Mười
Ban tổ chức xin kính chào các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo cô giáo cùng toàn thể các em học sinh !
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CHÂU THÀNH
THTT Châu Thành
Lớp 5
2
rung chuông vàng
Luật chơi :
* Sau khi nghe câu hỏi mỗi thí sinh dự thi có 10 giây suy nghĩ và ghi câu trả lời vào bảng con bằng cách chọn A,B,C
* Hết 10 giây các thí sinh đồng loạt nâng đáp án cho hội đồng trọng tài, nếu sai thì nhanh chóng tự giác rời khỏi sàn thi đấu
* Nếu bị trọng tài phát hiện gian lận trong khi làm bài thì thí sinh đó bị huỷ bỏ đáp án và rời khỏi sàn đấu vĩnh viễn
* Đối với khán giả thì phải tuyệt đối giữ trật tự trong thời gian 10 giây suy nghĩ và không được nhắc câu trả lời.
* Thí sinh cuối cùng còn lại trên sàn thi đấu là người chiến thắng. Ngoai ra nếu vượt qua 10 câu hỏi đầu sẽ được thưởng
THTT Châu Thành
Lớp 5
3
1
2
3
4
11
10
9
8
7
13
14
15
16
17
18
RUNG CHUÔNG VàNG
5
12
19
20
6
K
THTT Châu Thành
Lớp 5
4
Câu1:
Ngu?i tham gia giao thụng nờn:
A. Di bờn ph?i
B. Di bờn trỏi
C. Di tu? thớch
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
5
Câu2:
Nam 2010 nu?c ta t? ch?c l? k? ni?m bao nhiờu nam Thang Long H N?i ?
A. 1000 nam
B. 1010 nam
C. 2000 nam
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
6
Câu3: B?n hóy cho bi?t bi hỏt tờn gỡ ?
A. D?i ca
B. Hnh khỳc d?i
C. Cựng nhau ta di lờn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
7
Câu4: B?n hóy cho bi?t ngy Bỏc H? d?c tuyờn ngụn d?c l?p khai sinh ra nu?c Vi?t Nam dõn ch? c?ng hũa ?
A.Ngy 9 thỏng 02 nam 1945
B. Ngy 3 thỏng 9 nam 1945
C. Ngy 02 thỏng 9 nam 1945
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
8
Câu5: B?n hóy cho bi?t nam h?c 2010-2011 Liờn d?i tru?ng Ti?u h?c Th? tr?n Chõu Thnh cú bao nhiờu Chi d?i ?

A. 8 Chi d?i
B. 9 Chi D?i
C. 10 Chi d?i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
9
Câu6:
a, b, c l ch? s? cú m?t ch? s?
Giỏ tr? l?n nh?t c?a bi?u th?c :
a + b + c = ?
A. 27
B. 24
C. 21
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
10
Câu 8 : Loài chim nào được chọn làm biểu tượng hòa bình ?
A. Bồ câu B. Đại bàng
C. Chim én
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
11
Câu9:
Kh?i nghia Hai B Trung vo nam:
A.Nam 248
B.Nam 40
C.Nam 542
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
12
Câu10:
B?n hóy cho bi?t thỏng ch? di?m An ton giao thụng l thỏng m?y ?
A. Thỏng 10
B. Thỏng 9
C. Thỏng 8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
13
Câu11: Bi?n bỏo no bỏo hi?u giao nhau v?i du?ng uu tiờn :


A B C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
14
THTT Châu Thành
Lớp 5
15
Câu12: Em hóy cho bi?t dú l nh?ng hỡnh ?nh c?a ngụi chựa no ?
A. Chựa Hang B. Chựa ng
C. Chựa cũ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
16
Câu13: B?n hóy cho bi?t d?i viờn TNTP H? Chớ Minh cú m?y l?i h?a ?
A. 2
B. 3
C.4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
17
Câu 14 : Tổng của số bé nhất có ba chữ số với số bé nhất có hai chữ số là bao nhiêu ?
A. 120 B. 110 C. 210
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
18
Câu 15 : Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập ngày tháng năm nào ?
11/5/1941 B. 15/6/1941
C. 15/5/1941
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
19
Câu16:
Em hóy cho bi?t ngu?i d?i tru?ng d?u tiờn c?a D?i TNTP H? Chớ Minh l ai ?

A.Kim D?ng B. Vừ Th? Sỏu
C. Lờ Van Tỏm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
20
Câu 17 : Em hãy điền vào chỗ chấm trong đoạn văn sau :
Hạt gạo làng ta A. gạo
Gửi ra tiền tuyến B. vàng
Gửi về phương xa C. ngọc
Em vui em hát
Hạt……làng ta.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
21
Câu18: Tỡm s? nh? nh?t chia h?t cho 2,3,5 ?
A. 15 B. 60 C. 30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
22
Câu 19 : Em hãy cho biết
ý nghĩa của biển báo :
A.Giao nhau chạy theo vòng xuyến.
B. Giao nhau tín hiệu đèn
C. Giao nhau nơi nguy hiểm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
23
Cõu 20: V?nh H? Long l khu du l?ch c?a t?nh no trong cỏc t?nh sau :
A. H?i Duong B. Thanh Húa
C. Qu?ng Ninh D. Ngh? An
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

THTT Châu Thành
Lớp 5
24
Đáp án:
A.Di bờn ph?i
THTT Châu Thành
Lớp 5
25
Đáp án:
A. 1000 nam
THTT Châu Thành
Lớp 5
26
Đáp án:
A. D?i ca
THTT Châu Thành
Lớp 5
27
Đáp án:
C. Ngy 02 thỏng 9 nam 1945
THTT Châu Thành
Lớp 5
28
Đáp án:
B. 9 Chi d?i
THTT Châu Thành
Lớp 5
29
Đáp án:
A. 27
THTT Châu Thành
Lớp 5
30
Đáp án:
a ) vuon lờn b ) tu?ng tu?ng
THTT Châu Thành
Lớp 5
31
Đáp án:
A. B? cõu
THTT Châu Thành
Lớp 5
32
Đáp án:
B.Nam 40
THTT Châu Thành
Lớp 5
33
Đáp án:

B. Thỏng 9
THTT Châu Thành
Lớp 5
34
Đáp án:
Bi?n bỏo C
THTT Châu Thành
Lớp 5
35
Đáp án:
A. Chựa Hang
THTT Châu Thành
Lớp 5
36
Đáp án:

B. 3
THTT Châu Thành
Lớp 5
37
Đáp án:
B. 110
THTT Châu Thành
Lớp 5
38
Đáp án:
C. 15/5/1941
THTT Châu Thành
Lớp 5
39
Đáp án:
A. Kim D?ng
THTT Châu Thành
Lớp 5
40
Đáp án:
B. vng
THTT Châu Thành
Lớp 5
41
Đáp án:
C. 30
THTT Châu Thành
Lớp 5
42
Đáp án:
A. Giao nhau ch?y theo vũng xuy?n
THTT Châu Thành
Lớp 5
43
Đáp án:
C. Qu?ng Ninh
THTT Châu Thành
Lớp 5
44
Rung chuông vàng
KHỐI 5
Thi
Đua
Học
Tập

Nhiều
Điểm
Mười
Chúc các em học sinh năm học mới đạt kết quả cao !
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CHÂU THÀNH
THTT Châu Thành
Lớp 5
45
Cứu trợ
Rung chuông vàng
Cứu trợ
Cứu trợ
Cứu trợ
THTT Châu Thành
Lớp 5
46
DÀNH CHO KHÁN GIẢ
Câu hỏi : Em hãy nêu nội dung 3 lời hứa của đội viên TNTP Hồ Chí Minh ?
Trả lời
Thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy
Tuân theo Điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh
Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh