bai am nhac lop 5 mau xanh que huong

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lệ Thủy
Ngày gửi: 21h:01' 01-11-2013
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người

Trường tiểu học Thanh Văn
Âm
Nhạc
Lớp: 5A
Âm nhạc
Trình bày bài hát : Tre ngà
bên lăng Bác. Nêu tên tác giả
của bài hát đó ?
Âm nhạc
Thứ ba ngày 24 tháng 02 năm 2009
Màu xanh quê hương
Theo điệu Si-ri-ăng
Dân ca Khme(Nam Bộ)
Đặt lời mới : Nam Anh
1.Nghe nhạc
ai trồng hàng cây.
Đang lớn
dần xanh tốt nơi đây.
Lung linh lung linh.
Khi mặt trời
lên
cho cánh đồng ngô lúa tươi thêm.
Rung rinh rung
rinh
Tung tăng tung
đường.
lá bên
chào cây
trường
Xanh xanh quê hương
tăng
đàn em bé
tới
( Bay xa bay ) xa
theo ngàn lời ca .
Trên khắp
miền sông núi quê ta.
Bay cao bay cao.
lá cờ vàng
sao
trong nắng hồng cơn gió lao xao.
Xanh tươi xanh
thương
tươi
làng
xóm quê
mình.
Ôi bao yêu
Tổ quốc
thanh …
bình .
( Bay xa bay ) ….
Màu xanh quê hương
Âm nhạc
Màu xanh quê hương
Theo điệu Si-ri-ăng
Dân ca Khme(Nam Bộ)
Đặt lời mới : Nam Anh
1.Nghe nhạc
2.Đọc lời ca
Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây
đang lớn dần xanh tốt nơi đây.
Lung linh lung linh khi Mặt Trời lên
cho cánh đồng ngô lúa tươi thêm.
Rung rinh rung rinh chào cây lá bên đường.
Tung tăng tung tăng đàn em bé tới trường .
Bay xa bay xa theo ngàn lời ca
trên khắp miền sông núi quê ta.
Bay cao bay cao lá cờ vàng sao
trong nắng hồngcơn gió lao xao.
Xanh tươi xanh tươi làng xóm quê mình.
Ôi bao yêu thương Tổ quốc thanh bình…
3. Học hát
Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây.
Đang lớn
dần xanh tốt nơi đây.
Lung linh lung linh khi Mặt Trời
lên
cho cánh đồng ngô lúa tươi thêm.
Rung rinh rung
rinh
chào cây

bên đường
. Tung tăng tung
tăng
đàn em

tới
trường
Bay xa bay xa theo ngàn lời ca .
Trên khắp
miền sông núi quê ta.
Bay cao bay cao lá cờ vàng
sao
trong nắng hồng cơn gío lao xao.
Xanh tươi xanh
tươi
làng
xóm
quê mình
. Ôi bao yêu
thương
tổ
quốc
thanh
bình
Âm nhạc
Màu xanh quê hương
Theo điệu Si-ri-ăng
Dân ca Khme(Nam Bộ)
Đặt lời mới : Nam Anh
4. Hát kết hợp gõ đệm
Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây

đang lớn dần xanh tốt nơi đây.

Lung linh lung linh khi Mặt Trời lên

cho cánh đồng ngô lúa tươi thêm.

Rung rinh rung rinh chào cây lá bên đường.

Tung tăng tung tăng đàn em bé tới trường .

- Gõ đệm theo phách
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x x x
x x x x x x
- Gõ đệm theo tiết tấu
x x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
5. Trình bày bài hát
Âm nhạc
Màu xanh quê hương
Theo điệu Si-ri-ăng
Dân ca Khme(Nam Bộ)
Đặt lời mới : Nam Anh
Xem sách trang 38