tap doc lop 2

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Kim Phượng
Ngày gửi: 20h:29' 02-11-2011
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PHỊNG GIO D?C & DO T?O HUY?N DI?N BIN
TRU?NG TI?U H?C T T
Giáo viên: Lờ Van Dn
TẬP ĐỌC LỚP 2
Bàn tay dịu dàng
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
*Đọc đúng:
*Từ ngữ:
- lòng nặng trĩu
- trìu mến
- trở lại lớp
- xoa đầu
Thứ tư ngy 12 tháng 10 nam 2011
T?p d?c :
- lặng lẽ
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
*Đọc đúng:
*Từ ngữ:
Th? tư ngy 12 tháng 10 nam 2011
T?p d?c :
- Thế là chẳng bao giờ An còn được nghe bà kể chuyện cổ tích, chẳng bao giờ An còn được bà âu yếm, vuốt ve…
mới mất
đám tang
âu yếm
- lòng nặng trĩu
- trìu mến
- trở lại lớp
- xoa đầu
- lặng lẽ
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
*Đọc đúng:
*Từ ngữ:
Thứ t­ ngày 12 tháng 10 năm 2011
Tập đọc :
- Thưa thầy, hôm nay em chưa làm bài tập.
mới mất
đám tang
âu yếm
- lòng nặng trĩu
- trìu mến
- trở lại lớp
- xoa đầu
- lặng lẽ
Tìm hiểu bài
1. Tìm những từ ngữ cho thấy An rất buồn khi bà mới mất?
Thø t­ ngày 12 tháng 10 năm 2011
Tập đọc :
Lòng nặng trĩu nỗi buồn. Nhớ bà, An ngồi lặng lẽ.
Tìm hiểu bài
2. Vì sao An buồn như vậy?
Thứ t­ ngày 12 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Vì yêu bà, nhớ bà. Bà mất, An không còn được nghe bà kể chuyện cổ tích, không còn được bà âu yếm, vuốt ve.
Tìm hiểu bài
3. Khi biết An chưa làm bài tập, thái độ của thầy giáo thế nào?
Thứ t­ ngày 12 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Thầy không trách, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em bàn tay thầy dịu dàng, đầy trìu mến, thương yêu.
Tìm hiểu bài
4. Vì sao thầy giáo không trách An khi biết An chưa làm bài tập?
Thứ t­ ngày 12 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Vì thầy thông cảm với nỗi buồn của An. Thầy hiểu An buồn nhớ bà nên không làm được bài tập chứ không phải An lười biếng, không chịu làm bài.
Tìm hiểu bài
5. Tìm những từ ngữ nói về tình cảm của thầy giáo đối với An?
Thứ t­ ngày 12 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Thầy nhẹ nhàng xoa đầu em. Bàn tay thầy dịu dàng, đầy trìu mến, thương yêu.
Củng cố - Dặn dò
Bài văn nói lên điều gì?
Thứ t­ ngày 12 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Kính chúc sức khỏe các thầy cô giáo