Tich cuc tham gia cac hoat dong nhan dao

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phu Thinh (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:25' 09-03-2012
Dung lượng: 12.7 MB
Số lượt tải: 193
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ

Môn Đạo đức lớp 4a
Giáo viên thực hiện: Lê Phú Thinh

Thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 2012 ĐạO ĐứC
Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (Tiết 1)
Đọc thầm thông tin SGK/trang 37 kết hợp với nh÷ng th«ng tin mµ c¸c em ®· s­u tÇm ®­îc:
Nhãm 1: Nêu những thiệt hại do thiên tai gây ra ë n­íc ta.
Nhãm 2: Nªu nh÷ng thiÖt h¹i do thiªn tai g©y ra ë ch©u ¸ vµ thÕ giíi.
Nhãm 3: Nªu những thiệt hại do chiến tranh gây ra.
THảO luận nhóm (thời gian: 3 phút)
Những thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra ở nước ta
LU L?T
BO
Sạt lở đường do lũ gây ra

Nh÷ng thiÖt h¹i do thiªn tai g©y ra ë ch©u ¸ vµ thÕ giíi.
Sóng thần
Động đất ở Tứ Xuyên Trung Quốc tháng 12 năm 2008

Những thiệt hại do chiến tranh gây ra
Nạn nhân chất độc màu da cam
* Em có suy nghĩ gì về những khó khăn, thiệt hại mà các nạn nhân đã phải hứng chịu do thiên tai, chiến tranh gây ra ?
Thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 2012 ĐạO ĐứC
Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (Tiết 1)
Thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 2012 ĐạO ĐứC
Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (Tiết 1)

- Hàng trăm nghìn người bị tật nguyền do nhiễm chất độc màu da cam trong chiến tranh
Chiến tranh và thiên tai đã gây ra rất nhiều khó khăn ,thiệt hại cho nhiều người dân:
- Hàng trăm , nghìn người bị chết, mất tích, nhiều nhà cửa, trường học và các công trình công cộng khác bị hư hỏng và bị phá huỷ
* Trước những khó khăn, mất mát ấy, em có thể làm gì để giúp đỡ họ?
Ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.
Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo .
Thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 2012 ĐạO ĐứC
Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (Tiết 1)
Ghi nhớ
- Thương người như thể thương thân.
- Lá lành đùm lá rách.
Tục ngữ
Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo mà mỗi người cần thực hiện.
Thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 2012 ĐạO ĐứC
Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (Tiết 1)
Bộ đội giúp dân sau bão
Sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo.
Thanh niên tình nguyện tham gia xóa mù ch÷ tại vùng cao.
Các em học sinh thăm hỏi người tàn tật.
Ghi nhớ
- Thương người như thể thương thân.
- Lá lành đùm lá rách.
Tục ngữ
Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo mà mỗi người cần thực hiện.
Thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 2012 ĐạO ĐứC
Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (Tiết 1)
Bài tập 1
Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện lòng nhân đạo? Vì sao?
Sơn đã không mua truyện, để dành tiền giúp đỡ các bạn học sinh các tỉnh đang bị thiên tai.
Trong buổi quyên góp giúp đỡ các bạn miền Trung bị bão lụt,Lương đã xin Tuấn nhường một số sách vở để đóng góp,lấy thành tích.
c) Đọc báo thấy có những gia đình sinh con bị tật nguyền do ảnh hưởng chất độc màu da cam, Cường đã bàn với bố mẹ dùng tiền được mừng tuổi của mình để giúp những nạn nhân đó.
Sơn đã không mua truyện để dành tiền giúp đỡ
các bạn học sinh các tỉnh đang bị thiên tai.
Bài tập 1
Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện lòng nhân đạo? Vì sao?
b. Trong buổi lễ quyên góp giúp các bạn nhỏ
miền Trung bị bão lụt, Lương đã xin Tuấn nhường
cho một số sách vở để đóng góp, lấy thành tích.
Bài tập 1
Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện lòng nhân đạo? Vì sao?
c. Đọc báo thấy có gia đình sinh con bị tật nguyền
do ảnh hưởng chất độc màu da cam, Cường đã bàn
với bố mẹ dùng tiền được mừng tuổi của mình để
giúp những nạn nhân đó.
Bài tập 1
Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện lòng nhân đạo? Vì sao?
Ghi nhớ
- Thương người như thể thương thân.
- Lá lành đùm lá rách.
Tục ngữ
Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo mà mỗi người cần thực hiện.
Thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 2012 ĐạO ĐứC
Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (Tiết 1)
a.Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm
cao cả.
b. Chỉ cần tham gia vào những hoạt động nhân đạo
do nhà trường tổ chức.
d. Điều quan trọng nhất khi tham gia vào các hoạt
động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỉ.
Trong những ý kiến dưới đây,ý kiến nào em cho là đúng
thì giơ thẻ ghi Đ, ý kiến nào em cho là sai thì giơ thẻ ghi S.
Bài tập 3
c.Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người ở địa
phương mình mà còn cả với người ở địa phương khác,
nước khác.
a.Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả.

b. Chỉ cần tham gia vào những hoạt động nhân đạo do nhà trường tổ chức.
c Điều quan trọng nhất khi tham gia vào các hoạt
động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỉ.

d. Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người ở địa
phương mình mà còn cả với người ở địa phương khác,
nước khác.
s
Đ
Đ
s
Bài tập 3
Trong những ý kiến dưới đây,ý kiến nào em cho là đúng
thì giơ thẻ ghi Đ, ý kiến nào em cho là sai thì giơ thẻ ghi S.
Ghi nh?
Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn
là việc làm nhân đạo mà mỗi người cần thực hiện.
- Thương người như thể thương thân.
- Lá lành đùm lá rách.
Tục ngữ
Thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 2012 ĐạO ĐứC
Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (Tiết 1)
Tiết học
kết thúc
Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khoẻ , các thầy giáo cô giáo cùng toàn thể các em học sinh !
kính chúc quý thầy cô mạnh khoẻ