Nối các vế câu ghep bằng cặp từ hô ứng

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Kim Khánh
Ngày gửi: 22h:45' 08-11-2012
Dung lượng: 436.0 KB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
Trường tiểu học Hồ Phước Hậu

Môn Luyện từ và câu
Bài: Nối các vế câu ghép
bằng cặp từ hô ứng
Giáo viên: Nguyễn Thị Hoa
&
Tập thể lớp 5B
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp
Luyện từ và câu:
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Kiểm tra bài cũ:
1/ Em hãy cho biết nghĩa của từ trật tự.
và đặt câu với từ đó.
2/ Em hãy cho biết nghĩa của từ an ninh.
và đặt câu với từ đó.
Luyện từ và câu:
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
I. Nhận xét:
Luyện từ và câu:
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG
1/ Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:
Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.
b. Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy.

Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1/ Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:
Câu a: Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.
VN
CN
VN
CN
Vế 2: sương đã buông nhanh xuống mặt biển.
Vế 1: Buổi chiều, nắng vừa nhạt,
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1/ Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:
b. Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy.
VN
CN
VN
CN
Vế 2: rừng rào rào chuyển động đến đấy.
Vế 1: Chúng tôi đi đến đâu,
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng


a/ Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.
b/ Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy.
.....
....
2/ Các từ in đậm trong hai câu ghép trên được
dùng làm gì? Nếu lược bỏ những từ ấy thì
quan hệ giữa các vế câu có gì thay đổi?
....
....
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
Nhóm đôi
a/ Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông

nhanh xuống mặt biển.

b/ Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động

đến đấy
2/ Các từ in đậm trong hai câu ghép trên được
dùng làm gì? Nếu lược bỏ những từ ấy thì
quan hệ giữa các vế câu có gì thay đổi?
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
CN
VN
CN
VN
CN
VN
CN
VN
3/ Tìm những từ có thể thay thế cho các từ in đậm trong hai câu ghép đã dẫn.
a/ Buổi chiều, nắng .……… nhạt, sương ……….. buông nhanh xuống mặt biển.
b/ Chúng tôi đi đến…………, rừng rào rào chuyển động đến ………..
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
càng
chưa
mới
chỗ nào
đã
vừa
chỗ ấy
càng
đâu
đấy
Cá nhân
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
- Để biểu thị mối quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng gì?
- Khi sử dụng câu ghép có quan hệ về nghĩa, ta có thể dùng những cặp từ hô ứng nào?

Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như:
- vừa ….đã…; chưa…đã…; mới…đã…; vừa…vừa…; càng…càng…
- đâu…đấy; nào…ấy; sao….vậy ; bao nhiêu…bấy nhiêu
II- Ghi nhớ:
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1/Đọc các câu ghép dưới đây, đánh dấu gạch chéo giữa các vế câu, khoanh tròn những từ hoặc cặp từ nối các vế câu:
Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.
b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.
c) Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.
III/ Luyện tập
Thạch Lam
Nguyễn Quang Sáng
Trần Hoài Dương
Cá nhân
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.
Thạch Lam
b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.
Nguyễn Quang Sáng
c) Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.
Trần Hoài Dương
1/Đọc các câu ghép dưới đây, đánh dấu gạch chéo giữa các vế câu, khoanh tròn những từ hoặc cặp từ nối các vế câu:
II/ Luyện tập
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
2/ Điền các cặp từ hô ứng thích hợp vào mỗi chỗ trống
a/ Mưa....................to, gió..................thổi mạnh.
b/ Trời................hửng sáng, nông dân............ra đồng.
c/ Thuỷ Tinh dâng nước cao.................., Sơn Tinh làm núi cao lên....................
càng
càng
mới
đã
chưa
vừa
bao nhiêu
bấy nhiêu
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
Nhóm lớn
Luyện từ và câu:
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG
ĐI TÌM MỘT NỬA
1
2
3
4
5
ĐI TÌM MỘT NỬA
1
2
3
4
5
Em vừa về đến ngõ,………..
CÂU 1
CÂU 2
Bố nói sao,…..
CÂU 3
Cô giáo trồng cỏ đến đâu,………
CÂU 4
Mùa đông, đêm càng về khuya,……………..
CÂU 5
Mẹ thương yêu, chăm sóc tôi bao nhiêu,…..

Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như:
- vừa ….đã…; chưa…đã…; mới…đã…; vừa…vừa…; càng…càng…
- đâu…đấy; nào…ấy; sao….vậy ; bao nhiêu…bấy nhiêu
II- Ghi nhớ:
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
(Xem sách Tiếng Việt trang 64)
Bài sau: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
Luyện từ và câu:
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG