VIOLYMPIC LOP 4 VÒNG 15 - 16

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: CÔ THU HIỀN
Người gửi: Lê Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 09h:38' 02-03-2012
Dung lượng: 405.5 KB
Số lượt tải: 119
Số lượt thích: 0 người
Top of FormTop of FormTop of Form


Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Kết quả của biểu thức + + là:
Câu 2: Cho phân số +…= 1.Phân số hoặc số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
1Câu 3: Hiệu của và là : 
Câu 4: 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế có khối lượng xi măng là: 
50kg
249kg
250kg
251kg
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 5: Tìm số bị chia trong phép chia có số chia là 12, thương là 33, biết số dư là số dư lớn nhất có thể có trong phép chia đó. Trả lời: Số bị chia cần tìm là 
Câu 6: của 18 là 
Câu 7: Phòng họp hình chữ nhật có chiều rộng 60dm, chiều dài bằng chiều rộng. Diện tích phòng họp là .
Câu 8: Cho một hình chữ nhật có chu vi là 112m. Nếu tăng chiều rộng 14m ta được một hình vuông. Tìm diện tích của hình chữ nhật. Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là . 
Câu 9: Một cái ao hình chữ nhật diện tích là 240. Người ta mở rộng theo chiều dài thêm số đo độ dài và giữ nguyên chiều rộng. Tính diện tích ao sau khi mở rộng. Trả lời: Diện tích ao sau khi mở rộng là .
Câu 10: Tìm số bị chia trong phép chia có thương là 25, số chia là 24 và số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia.  Trả lời: Số bị chia là  

Bottom of Form
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Đường từ nhà Mai đến nhà Loan dài 150m. Ở một bên đường người ta trồng toàn cây bằng lăng. Tính số cây bằng lăng trồng bên đường biết rằng cây nọ cách cây kia 5m và trước cửa nhà hai bạn là hai cây xà cừ. 
28 cây
29 cây
30 cây
31 cây
Câu 2: Cho hai số, biết số lớn là 1516 và số này lớn hơn trung bình cộng của hai số là 173. Số bé là: 
1343
1689
1170
3032
Câu 3: Biểu thức nào sau đây có giá trị lớn nhất?
4 x 200 000 + 50
7 x 100 000 + 300
8 x 400 + 300 000
5000 x 6 + 100000
Câu 4: Đổi = … 
1075
10075
100075
1000075
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 5: của 1tạ là kg
Câu 6: Bạn Bình thực hiện 1 phép tính hết 3 phút 36 giây. Hỏi bạn Bình thực hiện 3 phép tính trong bao nhiêu giây? Trả lời: Bạn Bình thực hiện phép tính hết giây.
Câu 7: Hình chữ nhật có chu vi m, chiều rộng 1dm thì chiều dài là dm.
Câu 8: Lớp 4A có 32 học sinh trong đó có số học sinh tham gia bóng đã, số học sinh tham gia cắm hoa. Các bạn còn lại tham gia diễu hành. Tính số bạn tham gia diễu hành của lớp 4A.Trả lời: Số học sinh tham gia diễu hành của lớp 4A là bạn.
Câu 9: Nếu An cho Bình 14 hòn bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau. Biết trung bình cộng số bi của An và Bình là 56 viên. Tìm số bi của An. Trả lời: Số bi của An là viên.
Câu 10: Tìm a biết:           x =  Trả lời: a = Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Cho dãy số tự nhiên cách đều:    1; 2; 3; 4; 5; …; 100; 101 Dãy trên có bao nhiêu số chẵn? Trả lời: Dãy trên có số chẵn. 
Câu 2: 8 x 4 x 125 = 
Câu 3: = 
Câu 4: 192 x 29 – 192 x 19 = 
Câu 5: 72 dam + 12hm - 22dam = hm
Câu 6: Tìm trung bình cộng của các số sau: 48; 72; 30; 102; 54; 66. Trả lời: Trung bình