BỘ CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ ĐỘI TNTPHCM

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SUU TAM
Người gửi: Phạm Thị Thu Hà
Ngày gửi: 08h:07' 20-04-2012
Dung lượng: 75.0 KB
Số lượt tải: 541
Số lượt thích: 0 người
BỘ CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ ĐỘI TNTPHCM
Câu 1: Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập ngày tháng năm nào? Câu 2: Ai là người Đội trưởng đầu tiên của Đội ta? Câu 3: Phong trào “Kế hoạch nhỏ” của Đội TNTP Hồ Chí Minh bắt đầu từ năm nào? Câu 4: Phong trào “Nghìn việt tốt” của Đội TNTP Hồ Chí Minh ra đời năm nào? Câu 5: Bài hát Đội ca do ai sáng tác? Câu 6: Độ tuổi kết nạp Đội viên vào Đội TNTP Hồ Chí Minh là: a. Từ 6 – 14 tuổi. b. Từ 8 – 14 tuổi. c. Từ 9 – 14 tuổi. d. Từ 9 – 15 tuổi. Câu 7: Hệ thống Hội đồng đội gồm bao nhiêu cấp? a. 2 cấp b. 4 cấp c. 3 cấp d. 5 cấp Câu 8: Ban chấp hành Trung ương Đảng trao cho đội khẩu hiệu “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa,vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!” vào năm nào? a. năm 10/1956 b. năm 12/1976 c. năm 6/1976 d. năm 5/1981 Câu 9: Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập tại đâu? a.Thôn Nà Mạ xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng b.Thôn Nà Mạ, xã Kim Liên, Huyện Nam, Đàn Tỉnh Nghệ An c. Thôn Hoàng Trù, xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng d. Thôn Kim Liên, xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng Câu 10: Một bộ trống Đội có ít nhất: a. 1 trống cái 2 trống con b. 1 trống cái 3 trống con c. 1 trống cái 4 trống con d. 1 trống cái 5 trống con
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN VỀ ĐIỀU LỆ NGHI THỨC ĐỘI TNTPHCM
1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh đã được sửa đổi vào ngày, tháng, năm nào ?
Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX thông qua ngày 23/7/2008

2. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi và ban hành năm 2008 gồm mấy chương và bao nhiêu điều ?
19 điều – 07 chương

3. Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do ai sáng lập và phụ trách ?
Do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách

4. Đội TNTP Hồ Chí Minh là…?
Là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường
Là đội dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi

5. Mục tiêu phấn đấu của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
05 điều Bác Hồ dạy

6. Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày, tháng, năm nào ?
15/5/1941

7. Quy định về cờ Đội TNTP Hồ Chí Minh ?
Nền đỏ  
Hình chữ  nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài
Ở  giữa có  hình huy hiệu Đội
Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm chiều rộng cờ .

8. Quy định về huy hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh ?
Hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”  

9. Quy định về khăn quàng đỏ ?
Bằng vải màu đỏ (gọi là khăn quàng đỏ), hình tam giác cân, đường cao bằng một phần tư cạnh đáy

10. Bài hát Đội ca ?
Cùng nhau ta đi lên - Nhạc và lời: Phong Nhã

11. Khẩu hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh ?
Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại - Sẵn sàng

12. Độ tuổi kết nạp Đội viên ?
Từ 09 đến 15 tuổi

13. Một người Đội viên được kết nạp Đội phải được sự đồng ý của bao nhiêu đội viên trong Chi đội đồng ý ?
Được quá nửa số Đội viên trong Chi đội đồng ý  

14. Người Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có bao nhiêu lời hứa ?
03 lời hứa
Thực hiện tốt 05 điều Bá c Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng
Tuân theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh
Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh

15. Người Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có bao nhiêu quyền - nhiệm vụ ?
03 quyền – 03 nhiệm vụ  

16. Cấp cơ sở của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là ?
Liên đội và Chi đội

17. Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm mấy cấp ?