Cuoc khang chien chong quan xam luoc Tong lan 2

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Huy Chinh
Ngày gửi: 18h:33' 27-11-2012
Dung lượng: 19.3 MB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO ĐÃ ĐẾN DỰ HỘI GIẢNG
Người thực hiện:
Lê Huy Chinh – GV trường Tiểu học Sơn Kim 2
MÔN LỊCH SỬ TẠI LỚP 4A
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN KIM 2

Quân Tống xâm lược nước ta lần thứ nhất vào năm nào ,cuộc kháng chiến chống Tống lúc đó do ai chỉ huy,kết quả ra sao ?
1/KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:


Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077) (trang 34)
I/ Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân xâm lượcTống:
Ai là người được triều đình tin cẩn giao cho việc chỉ huy chống quân xâm lược nhà Tống ?
Đó chính là Lý Thường Kiệt
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
Ly Thường Kiệt là người làng An Xá,huyện Quảng Đức ,nay thuộc địa phận của Hà Nội .Ông là người giàu mưu lược,có biệt tài làm tướng súy ,làm quan trải ba đời vua Lý Thái Tông,Lý Thánh Tông,Lý Nhân Tông.Có công lớn trong kháng chiến chống giặc Tống xâm lược bảo vệ độc lập chủ quyền của nước ta .
LÝ THƯỜNG KIỆT (1019 – 1105)
+ Khi biết quân Tống đang xúc tiến việc chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai, Lý Thường Kiệt có chủ trương gì ?
+ Ông đã thực hiện chủ trương đó như thế nào ?
+ Theo em, việc Lý Thường Kiệt chủ động cho quân sang đánh Tống có dụng ý gì ?
Thảo luận cả lớp:
Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077)
I/ Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân xâm lượcTống:
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
-Lý Thường Kiệt đã chủ trương “ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”.
-Cuối năm 1075, Lý Thường Kiệt chia quân thành hai cánh, bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu, rồi rút về nước.
-Phá tan âm mưu xâm lược của nhà Tống.
-Uy hiếp tinh thần nhà Tống.
Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077)
I/Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân Tống xâm lược
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
Lý Thường Kiệt chủ động tấn công nơi tập trung lương thảo của quân Tống để uy hiếp tinh thần và phá tan âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống. Đó là việc làm đúng đắn. Thể hiện tài trí chỉ huy của Lý Thường Kiệt.
Bài 11:Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077)
I/Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân Tống xâm lược
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
II/Diễn biến trận chiến trên sông Như Nguyệt
Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077)
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
II/ DIỄN BIẾN TRẬN CHIẾN TRÊN SÔNG NHƯ NGUYỆT
1/ Lý Thường Kiệt đã làm gì để chuẩn bị chiến đấu với giặc ?
2/ Quân Tống kéo sang xâm lựợc nước ta vào thời gian nào ?
3/Lực lượng của quân Tống khi sang xâm lược nước ta như thế nào ? Do ai chỉ huy ?
4/ Trận quyết chiến giữa ta và giặc diễn ra ở đâu ? Nêu vị trí quân giặc và quân ta trong trận này ?

Thảo luận nhóm 4
II/ DIỄN BIẾN TRẬN CHIẾN TRÊN SÔNG NHƯ NGUYỆT
1/ Lý Thường Kiệt đã làm gì để chuẩn bị chiến đấu với giặc ?
2/Quân Tống kéo sang xâm lựợc nước ta vào thời gian nào ?
- Lý Thường Kiệt đã xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu )
- Quân Tống kéo sang xâm lược nước ta vào cuối năm 1076.
Bài11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077)
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
II/ DIỄN BIẾN TRẬN CHIẾN TRÊN SÔNG NHƯ NGUYỆT
3/ Lực lượng của quân Tống khi sang xâm lược nước ta như thế nào ? Do ai chỉ huy ?
Chúng kéo 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu, dưới sự chỉ huy của Quách Qùy ồ ạt tiến vào nước ta.
Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077)
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
II/ DIỄN BIẾN TRẬN CHIẾN TRÊN SÔNG NHƯ NGUYỆT
4/ Trận quyết chiến giữa ta và giặc diễn ra ở đâu ? Nêu vị trí quân giặc và quân ta trong trận này ?
Trận quyết chiến diễn ra trên phòng tuyến sông Như Nguyệt. Quân giặc ở phía bờ Bắc của sông, quân ta ở phía nam.
Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077)
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
II/ DIỄN BIẾN TRẬN CHIẾN TRÊN SÔNG NHƯ NGUYỆT
Kể lại trận quyết chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt ?
Khi đã dến bờ Bắc sông Như Nguyệt, Quách Qùy nóng lòng chờ quân Thủy tiến vào phối hợp vượt sông nhưng quân Thủy của chúng đã bị ta chặn đứng ngoài bờ biển. Quách Qùy liều mạng cho quân đóng bè tổ chức tiến công ta. Hai bên giao tranh ác liệt, phòng tuyến sông Như Nguyệt tưởng như sắp vỡ. Lý Thường Kiệt thúc quân lặng lẽ vượt sông bất ngờ đánh vào doanh trại giặc. Quân giặc khiếp đảm trước cuộc phản công của quân ta. Chúng không còn hồn vía nào chống cự, vội vã vứt bỏ gươm giáo, tìm đường tháo chạy.
Thảo luận theo cặp đôi :
Trận chiến trên sông Như Nguyệt
III/ Kết quả của cuộc kháng chiến và nguyên nhân thắng lợi:
Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân tống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077)
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
+ Em hãy trình bày kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai ?
- Quân Tống chết quá nửa và phải rút về nước, nền độc lập của nước Đại Việt được giữ vững.
Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077)
III/ Kết quả của cuộc kháng chiến và nguyên nhân thắng lợi:
Làm việc cá nhân :
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
+ Theo em, vì sao nhân dân ta có thể giành được chiến thắng vẻ vang ấy ?
-Có vị tướng tài lãnh đạo là Lý Thường Kiệt.
-Quân và dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, tinh thần dũng cảm.
-Hệ thống phòng tuyến chắc chắn, kiên cố, lợi hại
-Sự cổ vũ tinh thần tướng sĩ từ bài thơ do Lý Thường Kiệt sáng tác.
-Sự ủng hộ hết mình của triều đình nhà Lý.
-Có vị tướng tài lãnh đạo là Lý Thường Kiệt.
-Quân và dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, tinh thần dũng cảm.


III/ Kết quả của cuộc kháng chiến và nguyên nhân thắng lợi:
Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai đã kết thúc thắng lợi vẻ vang, nền độc lập của nước ta được giữ vững. Có được thắng lợi ấy chính là vì nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, tinh thần quyết tâm chống giặc bên cạnh đó lại có sự lãnh đạo tài tình của Lý Thường Kiệt.
III/ Kết quả của cuộc kháng chiến và nguyên nhân thắng lợi:
Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077)
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
Dưới thời nhà Lý, bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, nhân dân ta dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt, đã bảo vệ được nền độc lập của đất nước trước sự xâm lược của nhà Tống.
GHI NHỚ :
Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077)
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
NAM QUỐC SƠN HÀ
+Em có suy nghĩ gì về bài thơ này ?
Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077)
Nam quốc sơn hà Nam Đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
Sông núi nước Nam, vua Nam ở

Rành rành định phận ở sách trời.

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm,

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
Bài 11 :Cuộc kháng chiến chống quânTống xâm lược
lần thứ hai (năm 1075-1077)
Bài thơ chính là tiếng của núi sông nước Việt vang lên cổ vũ Tinh thần dấu tranh của người Việt trước kẻ thù và nhấn chìm quân cướp nước để mãi mãi giữ vẹn toàn bờ cõi nước Nam ta
+ Ông cha ta có những truyền thống tốt đẹp gì ? Là một học sinh còn nhỏ, em cần làm gì để xứng đáng với những chiến công và để phát huy những truyền thống tốt đẹp đó ?
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
Chào tạm biệt !
GIỜ HỌC ĐÃ KẾT THÚC
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM !