bai soan : Toan - Lop 5

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Xiêm
Ngày gửi: 11h:57' 08-02-2012
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
giáo án Toán
lớp năm
trường tiểu học
số 3 nam phước
Người soạn : Huỳnh Xiêm
Chào mừng các thầy cô và các em
Môn Toán 5
Soạn và dạy:
Huỳnh Xiêm
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Tính theo cột dọc:
9,46 +3,8
9,46
3,8
13,26
+
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Tổng nhiều số thập phân
a) Ví dụ: Có 3 thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 l, thùng thứ hai có 36,75 l, thùng thứ ba có 14,5l. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu ?
Ta phải tính: 27,5 + 36,75 + 14,5
27,5
36,75
14,5
+
78,75
Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Tổng nhiều số thập phân
b) Bài toán: Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7 dm; 6,25 dm; 10 dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.
Bài giải:
Chu vi hình tam giác là:
8,7 + 6,25 + 10 = 24,95(dm)
Đáp số: 24,95dm
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Tổng nhiều số thập phân
Bài tập:
1/ Tính:
a) 5,27 + 14,35 + 9,25 b) 6,4 + 18,36 + 52
5,27
14,35
9,25
+
28,87
6,4
18,36
52
+
76,76
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Tổng nhiều số thập phân
Bài tập:
2/ Tính rồi so sánh giá trị của (a+b)+c vàa+(b+c):
(2,5+6,8)+1,2=10,5
2,5+(6,8+1,2)=10,5
(1,34+0,52)+4=5,86
1,34+(0,52+4)=5,86
Nhận xét: Phép cộng số thập phân có tính chất kết hợp:
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.
(a+b)+c=a+(b+c)
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Tổng nhiều số thập phân
Bài tập:
3/ Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính:
a) 12,7+5,89+1,3 b) 5,75+7,8+4,25+1,2
=(12,7+1,3)+5,89
=14+5,89
=10,89
=(5,75+4,25)+(7.8+1,2)
=10=9
=19
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Tổng nhiều số thập phân
BàI TậP TRắC NGHIệM:
Khoanh tròn trước chữ cái có câu trả lời đúng:
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
38,6+2,09+7,91=...........
38,6+(2,09+7,91)=38,6+10=48,6
(38,6+2,09)+7,91=41,5+7,91=48,6
tiết học kết thúc
chào các em