bai soan : Toan - Lop 5

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Xiêm
Ngày gửi: 11h:57' 08-02-2012
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
giáo án Toán
lớp năm
trường tiểu học
số 3 nam phước
Người soạn : Huỳnh Xiêm
Chào mừng các thầy cô và các em
Môn Toán 5
Soạn và dạy:
Huỳnh Xiêm
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Tính theo cột dọc:
9,46 +3,8
9,46
3,8
13,26
+
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Tổng nhiều số thập phân
a) Ví dụ: Có 3 thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 l, thùng thứ hai có 36,75 l, thùng thứ ba có 14,5l. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu ?
Ta phải tính: 27,5 + 36,75 + 14,5
27,5
36,75
14,5
+
78,75
Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Tổng nhiều số thập phân
b) Bài toán: Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7 dm; 6,25 dm; 10 dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.
Bài giải:
Chu vi hình tam giác là:
8,7 + 6,25 + 10 = 24,95(dm)
Đáp số: 24,95dm
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Tổng nhiều số thập phân
Bài tập:
1/ Tính:
a) 5,27 + 14,35 + 9,25 b) 6,4 + 18,36 + 52
5,27
14,35
9,25
+
28,87
6,4
18,36
52
+
76,76
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Tổng nhiều số thập phân
Bài tập:
2/ Tính rồi so sánh giá trị của (a+b)+c vàa+(b+c):
(2,5+6,8)+1,2=10,5
2,5+(6,8+1,2)=10,5
(1,34+0,52)+4=5,86
1,34+(0,52+4)=5,86
Nhận xét: Phép cộng số thập phân có tính chất kết hợp:
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.
(a+b)+c=a+(b+c)
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Tổng nhiều số thập phân
Bài tập:
3/ Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính:
a) 12,7+5,89+1,3 b) 5,75+7,8+4,25+1,2
=(12,7+1,3)+5,89
=14+5,89
=10,89
=(5,75+4,25)+(7.8+1,2)
=10=9
=19
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán:
Tổng nhiều số thập phân
BàI TậP TRắC NGHIệM:
Khoanh tròn trước chữ cái có câu trả lời đúng:
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
38,6+2,09+7,91=...........
38,6+(2,09+7,91)=38,6+10=48,6
(38,6+2,09)+7,91=41,5+7,91=48,6
tiết học kết thúc
chào các em