Gốc > Mục:Giáo án > Mục:Lớp 5 > Mục:Toán học >
title:giao an BDHSG - Lop 5 Mừng
date:01-04-2013
sender:Trương Thị Mừng
source:
type:doc
TRƯỜNG TH SƠN TRƯỜNG

ĐỀ ÔN LUYỆN TOÁN TUỔI THƠ LỚP 5

Bài 1:
Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1; 2; 3; 4 … Hãy cho biết chữ số 8 hàng trăm của số 868 là chữ số bao nhiêu trong dãy ?
Đáp số:………………………………………………………………………
Bài 2:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?
Đáp số:……………………………………………………………………
Bài 3:
Trong một hội nghị có 45 người, tất cả mọi người bắt tay nhau mỗi người một lần . Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay ?
Đáp số:……………………………………………………………………. Bài 4:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số  mà tử và mẫu đều là số có 2 chữ số?
Đáp số:…………………………………………………………………
Bài 5:
Để đánh số trang của một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 792 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?
Đáp số:………………………………………………………………………… Bài 6:
Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. Hỏi ngày thứ 6 đầu tiên của tháng đó là ngày bao nhiêu của tháng?
Đáp số:……………………………………………………………………………
Bài 7: Có 45 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc trong 10 ngày. Sau khi cùng làm được 4 ngày, người ta chuyển bớt đi 15 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi các công nhân còn lại phải làm tiếp bao nhiêu ngày nữa thì mới hoàn thành công việc đó?
Đáp số:…………………………………………………………………….
Trả lời: Các công nhân còn lại phải tiếp tục làm việc trong 9 ngày nữa.
Bài 8:
Khi đặt tính thực hiện một phép nhân một số tự nhiên với 145, một học sinh sơ ý đặt các tích riêng thẳng cột với nhau rồi cộng các tích riêng như cộng các số tự nhiên nên tìm được tích sai là 5120. Em hãy tìm tích đúng.
Đáp số:………………………………………………………………………
Bài 9:
Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 6 ở hàng đơn vị và chữ số 3 ở hàng chục của nó đi thì ta được số mới kém số phải tìm 1917 đơn vị.
Đáp số:………………………………………………………………… …...
Bài 10:
Trong 1 phép chia 2 số tự nhiên ,biết số bị chia bằng 1304 ; thương bằng 28, biết số dư của phép chia là số dư lớn nhất có thể . Tìm số chia và số dư của phép chia đó.
Đáp số:……………………………………………………… ………………...
Bài 11:
Tìm một số tự nhiên biết nếu viết thêm chữ số 9 vào tận cùng bên phải của nó thì được số mới hơn số phải tìm 1809 đơn vị?
Đáp số:……………………………………………………… ……………...
Bài 12:
Một ô tô và một xe máy cùng xuất phát từ A đến B. Biết ô tô đi với vận tốc 50 km / giờ, xe máy đi với vận tốc 40 km / giờ . Hỏi khi ô tô cách A 75 km thì xe máy cách A bao xa ?
Đáp số:…………………………………………………… ……………...
Bài 13:
Hiện nay An 12 tuổi, em trai An 6 tuổi , bố An 40 tuổi và ông nội An 68 tuổi. Hỏi khi tuổi ông nội An bằng số tuổi của ba bố con An thì ông nội An bao nhiêu tuổi?
Đáp số:………………………………… ……………………………………...
Bài 14:
Lúc 7 giờ một người đi từ A về B với vận tốc 40 km/ giờ , đến 7 giờ 45 phút.Một người khác đi từ B về A , đến 9 giờ 2 người gặp nhau. Hỏi người đi từ B đi với vận tốc bao nhiêu? Biết quãng đường AB dài 142,5 km.
Đáp số:……………………………………………………………… ………...
BÀI 15:
Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành 1 hình hộp chữ nhật có kích thước 1,6 dm ; 1,2dm ; 8 cm. Sau đó người ta sơn 6 mặt của hình vừa xếp được . Tính số hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt.
Đáp số:…………………………………………… …………………………...
Bài 16:
Một hình chữ nhật có chu vi bằng 99,4 dm, biết nếu tăng chiều rộng thêm 8,5 dm và giảm chiều dài đi 4,2 dm thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đã cho?
Đáp số:………………………………… ………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1:
Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1; 2; 3; 4 … Hãy cho biết chữ số 8 hàng trăm của số 868 là chữ số bao nhiêu trong dãy?
Bài giải:
Theo đề toán ta có:
Từ số 1 đến số 9 có 9 số và có 9 chữ số
Từ số 10 đến số 99 có 90 số và có 180 chữ số
Từ số 100 đến số 868 có 769 số và có 2307 chữ số
Vậy :Số chữ số dãy số tự nhiên từ số 1 đến số 868 là:
( 9 + 180 + 2307) = 2496 chữ số
Vì có vị trí thứ 3 từ cuối lên nên chữ số 8 hàng trăm của số 868 là