Ban nhan xet dang vien noi cu tru-2011

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: Chi bộ
Người gửi: Nguyễn Đăng Tình (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:04' 23-11-2011
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người
M.01-2011/BTCTU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

BẢN NHẬN XÉT
đối với đảng viên đang công tác sinh hoạt nơi cư trú
Năm 2011

Họ và tên:……………………………………………………………………………....
Cơ quan, đơn vị công tác:………………………..…………………………………...
Địa chỉ nơi cư trú:……………………………...………………………………………

1- Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương (tốt, khá, trung bình hoặc chưa tốt/ có thể giải thích thêm):...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2- Việc giữ gìn và rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tốt, khá, trung bình hoặc chưa tốt/ có thể giải thích thêm):............................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3- Tham gia sinh hoạt tổ đảng viên đang công tác nơi cư trú (tốt, khá, trung bình hoặc chưa tốt/ có thể giải thích thêm):.........................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Số kỳ chi uỷ tổ chức sinh hoạt đảng viên nơi cư trú:...............................................
- Số kỳ đồng chí có tham gia sinh hoạt tổ đảng nơi cư trú:.......................................
- Số kỳ không tham gia sinh hoạt và không có lý do:................................................

......................................, ngày tháng năm 2011
T/M CHI UỶ
 


XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ
xã, phường, thị trấn