chuyên đê

CHUYÊN ĐỀ :QUÁ TRÌNH DẠY GIẢI MỘT LOẠI TOÁN ĐIỂN HÌNH NHƯ THẾ NÀO?Quá trình dạy giải một loại toán điển hình có thể theo các bước sau :*Bước 1 : Cho học sinh giải một số bài tập có tính chất chuẩn bị cơ sở cho việc giải toán sắp học. Các bài tập chuẩn bị này nên...

Chuyên đề

CHUYÊN ĐỀ :QUÁ TRÌNH DẠY GIẢI MỘT LOẠI TOÁN ĐIỂN HÌNH NHƯ THẾ NÀO?Quá trình dạy giải một loại toán điển hình có thể theo các bước sau :*Bước 1 : Cho học sinh giải một số bài tập có tính chất chuẩn bị cơ sở cho việc giải toán sắp học. Các bài tập chuẩn bị này nên...

Làm thế nào để dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩnăng môn TNXH lớp 2,3

CHUYÊN ĐỀ : LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC,KĨ NĂNG MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP HAI, BA ...

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CÁC MÔN HỌC VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CÁC MÔN HỌC VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.Người thực hiện - Khối 5 A Thuận lợi :- Giúp GV xác viên xác định được yêu cầu kiến thức cơ bản đồng thời qua đó giúp GV đánh giá được...

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HS TIỂU HỌC

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HS TIỂU HỌCNgười viết : Huỳnh Thị ThuNgày thảo luận : 8 -12-2010 Như chúng ta đã biết giáo dục kĩ năng sống là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ.- Các em chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, là những người...

Một số biện pháp giúp học sinh lớp hai họctốtphânmônTập làm văn dạng bài "Kể ngắn..."

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HAI HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN DẠNG BÀI "KỂ NGẮN....." ...

bài thu hoạch : Một vài kinh nghiệm giúp học sinh trung bình, yếu có hứng thú trong học tập ở môn Toán

BÀI THU HOẠCH MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH TRUNG BÌNH - YẾU CÓ HỨNG THÚ TRONG HỌC TẬP Ở MÔN TOÁN. PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ. Trong quá trình dạy học của một người giáo viên thì ai cũng muốn mình được giảng dạy ở những...

Kinh nghiệm lồng ghép, tích hợp kiến thức Luyện từ vàcâu trong phân môn Tập đọc lớp Hai

Tên đề tài: KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP TÍCH HỢP KIẾN THỨC LUYỆN TỪ VÀ CÂU TRONG TẬP ĐỌC LỚP HAI Người viết : Đỗ Thị Vỹ I/ Đặt vấn đề: Một trong những mục tiêu quan trọng của môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học là : “Hình thành và phát triển ở học sinh...

Một số biện pháp dạy học môn toán lớp 2 theo chuẩnkiến thức kĩ năng đạt hiệu quả

Đề tài : MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP HAITHEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG ĐẠT HIỆU QUẢ. I/ ĐẶT VẤN ĐỀ : Dạy học đúng chuẩn kiến thức, kĩ năng là một vấn đề được ngành giáo dục quan tâm từ nhiều năm nay. Ngày 05 tháng 5 năm 2006, Bộ...

BAN THU HOACH MỘT SÔ NỘI DUNG VÊ ĐÔI MƠI PPDH : Trần Thị Xý

B¶n thu ho¹ch mét sè néi dung DMFFDH Ng­êi viÕt: TrÇn ThÞ XÝ ...

BAN THU HOACH MỘT SÔ ĐÔI MƠI PPDH : TRAN THI XY

B¶n thu ho¹ch mét sè néi dung DMFFDH Ng­êi viÕt: TrÇn ThÞ XÝ ...

CĐ : "Một vài biện pháp giúp HS học tốt bài toánDiệntích của một hình". NTH : Nguyễn Thị Hiền

Chuyên đề : “MỘT VÀI BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT BÀI TOÁN DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH” Ngày viết : 25 / 3/ 2010Ngày thảo luận : 31 / 3/ 2010 Ở các lớp trước, học sinh đã biết sử dụng đúng các thuật ngữ : “lớn hơn – bé hơn” khi so sánh các số,...

CĐ : "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔNGV TỪ CÁC CHUYỆN NHỎ".NTH : Nguyễn Thị Hiền

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TỪ CÁC CHUYỆN NHỎ Ngày viết : 25/ 9/ 2008 ...

CĐ : "NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN TN & XH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC CÁCH TIẾP CẬN GQVĐ".NTH:Nguyễn Thị Hiền

Chuyên đề : “NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC CÁCH TIẾP CẬN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ” Ngày viết : 12 / 3/ 2010 Ngày thảo luận : 17 / 3 / 2010 Người viết : Nguyễn Thị Hiền Tự nhiên- Xã hội là môn học...

CĐ : "Một vài biện pháp hướng dẫn HS trình bày lời giải trong giải bài toán có lời văn" . NTH :Nguyễn Thị Hiền

Chuyên đề : “MỘT VÀI BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRÌNH BÀY LỜI GIẢI TRONG GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN” Ngày viết : Ngày 10 / 3/ 2010 Ngày thảo luận : Ngày 17 / 3/ 2010 Theo Pôlya, quy trình giải một bài toán gồm 4...

ĐỒNG HỒ