cộng tác viên thư viện

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Niềm
Ngày gửi: 09h:12' 15-01-2013
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 269
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP THÀNH LẬP TỔ THƯ VIỆN
Trường tiểu học số 1 Quảng Phú

Thời gian: 7h 30 ngày 15 tháng 9 năm 2012
Địa điểm: Tại văn phòng trường tiểu học số 1 Quảng Phú
Chủ trì: Đ/c Võ Thị Tam – Hiệu trưởng – Tổ trưởng tổ thư viện
Thành phần gồm:
Ông: Phạm Đại Đồng – TPTĐ –
Bà: Đồng Thị Thu Lượng –Tổ trưởng tổ 4,5
Bà: Nguyễn Thị Minh Hải – Tổ trưởng tổ 2,3
Bà: Nguyễn Thị Thuyến – Tổ trưởng tổ 1
Bà: Lê Thị Niềm – Nhân viên thư viện
Các em học sinh là lớp trưởng các lớp (có danh sách kèm theo)
Nội dung:
1. Thành lập tổ thư viện
Bà Võ Thị Tam hiệu trưởng nhà trường đọc quyết định thành lập tổ thư viện của hiệu trưởng trường tiểu học số 1 Quảng Phú (gồm có các ông bà có tên trên)
2. Phân công trách nhiệm và nhiệm vụ của từng thành viên trong tổ:
a- Tổ trưởng tổ thư viện.
Tổ trưởng có nhiệm vụ lập kế hoạch hoạt động chung và kế hoạch hoạt động từng kỳ,từng tháng để cả tổ dựa vào đó hoạt động cho cả năm.. Theo dõi mọi hoạt động của cả tổ,đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra mọi hoạt động của các thành viên trong tổ. Báo cáo hoạt động của thư viện với phòng theo định kỳ.
b- Thủ thư
Đảm bảo về nghiệp vụ thư viện. Cùng cả tổ kiểm kê kho sách 1 lần/năm.Đăng ký mua sách báo.Tổ chức các hoạt động thư viện đối với GV và HS.
Tổ chức cho học sinh đọc sách báo, tuyên truyền giới thiệu sách.
c- Tổng phụ trách đội.
Cùng với thư viện tổ chức các hình thức tuyên truyền giới thiệu sách như: Đọc to nghe chung, kể chuyện theo sách, thi tìm hiểu sách,đố vui, làm báo tường…..
d- Tổ trưởng chuyên môn.
Cùng thủ thư tổ chức các hoạt động thư viện của GV. Tổ chức các cuộc thi và tự đánh giá. Tổ chức cho các thành viên trong tổ viết thư mục, viết bài giới thiệu sách mới.
e- Giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng các lớp chức cho học sinh trong lớp mình đọc sách báo. Kết hợp cùng tổng phụ trách cho học sinh viết bài thi và tổ chức các cuộc thi theo các đợt thi đua và theo chủ đề.
3.Tổ chức hoạt động theo lịch.
Thư viện mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Hàng tháng tổ thư viện họp một lần hoặc 2 tháng một lần để đánh giá hoạt động của tổ trong tháng vừa qua và đề công việc tháng tới. Đánh giá việc sử dụng thiết bị theo tháng và tính điểm.
4.Ý kiến đóng góp.
Mọi thành viên nhất trí với các nội dung trên
Phiên họp kết thúc hồi 9h cùng ngày.

Chủ trì Người ghi biên bản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP TỔ THƯ VIỆN
Trường tiểu học số 1 Quảng Phú

Thời gian: 7h 30 ngày 29 tháng 10 năm 2011
Địa điểm: Tại văn phòng trường tiểu học số 1 Quảng Phú
Chủ trì: Đ/c Võ Thị Tam – Hiệu trưởng – Tổ trưởng tổ thư viện
Thành phần: gồm các thành viên trong tổ thư viện
Nội dung:
1. Thông qua kế hoạch hoạt động thư viện cả năm
Đồng chí tổ trưởng đã thông qua kế hoạch hoạt động thư viện thiết bị năm học 2011-2012
2. Đánh giá hoạt động thư viện thiết bị tháng vừa qua.
Các thành viên trong tổ hoạt động tích cực, có hiệu quả: cụ thể
- Đã họp thành lập được tổ thư viện thiết bị, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong tổ.
- Đã lập được kế hoạch hoạt động cho cả năm và cụ thể đến từng tháng.
- Hoàn thành việc kiểm kê thiết bị và đưa thiết bị về từng lớp cho giáo viên chủ nhiệm.
- Sắp xếp lại kho thư viện và thiết bị
- Giáo viên mượn sách theo yêu cầu và nhiệm vụ
3. Đề ra công tác tháng tới.
- Tiếp tục bổ sung sách cho thư viện và xử lý kỷ thuật sách mới
- Củng cố mạng lưới cộng tác viên thư viện.
- Hướng dẫn giáo viên,học sinh học tập nội quy thư viện
- Kiểm tra số lượng sách giáo khoa trong học sinh.
- Cho giáo viên, học sinh mượn sách ôn tập để đạt kết quả tốt trong khảo sát giữa kỳ.