Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 03h:17' 09-10-2012
Dung lượng: 419.0 KB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
PHOèNG GIAẽO DUC VAè AèO TAO PHUẽ LĩC
TRặèNG TIỉU HOĩC S 1 LĩC TRầ
Giáo viên thực hiện: Tän Næî Diãûu Quyình
KHỞI ĐỘNG
a/ Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương?
b/ Nêu đặc điểm của hình hộp chữ nhật.
- Có 6 mặt: 2 mặt đáy và 4 mặt xung quanh đều là hình chữ nhật
- Có 8 đỉnh và có 12 cạnh.
Hình lập phương
Hình hộp chữ nhật
- Có 3 kích thước là chiều dài chiều rộng và chiều cao.
HOẠT ĐỘNG 1
DIỆN TÍCH XUNG QUANH
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.
HOẠT ĐỘNG 1
DIỆN TÍCH XUNG QUANH
Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.
8cm
5cm
4cm
Chiều dài là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26(cm)
Chiều rộng là: 4cm
(Chu vi mặt đáy)
(Chiều cao của hình hộp chữ nhật)
Do đó diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:
26 x 4 = 104(cm2)
Giải:
Đáp số: 104cm2
HOẠT ĐỘNG 1
DIỆN TÍCH XUNG QUANH
Qui tắc: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
Cho:
a : chiều dài
b : chiều rộng
h : chiều cao
Cđ: chu vi mặt đáy
Sxq: diện tích xung quanh
Công thức:
Sxq = Cđ ? h
= (a + b) ? 2 ? h
HOẠT ĐỘNG 2
DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy
HOẠT ĐỘNG 2
DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.
8cm
5cm
4cm
Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:
(8 ? 5) ? 2 = 80(cm2)
Do đó diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:
Diện tích xung quanhcủa hình hộp chữ nhật là:
(8 + 5) ? 2 ? 4 = 104(cm2)
104 + 80 = 184(cm2)
8cm
5cm
Giải:
Đáp số: 184cm2
HOẠT ĐỘNG 2
DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
Qui tắc: Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy.
Cho:
Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp
S2đ: Diện tích hai mặt đáy hình hộp
Stp: Diện tích toàn phần hình hộp

Công thức:
Stp = Sxq + S2đ

HOẠT ĐỘNG 3
LUYỆN TẬP
Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm.
Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật lă:
54 + 40 = 94(dm2)
5dm
4dm
3dm
Giải:
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật lă:
(5 + 4) x 2 x 3 = 54(dm2)
Diện tích hai mặt đáy hộp chữ nhật lă:
(5 x 4) x 2 = 40(dm2)
Đáp số: Sxp = 54dm2
Stp = 94dm2
HOẠT ĐỘNG 3
LUYỆN TẬP
Bài 2: Một người thợ gò một cái thùng bằng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn phải dùng để làm thùng(các mép hàn không đáng kể).
Giải:
Diện tích tôn phải dùng để gò bốn mặt xung quanh của thùng là:
(6 + 4) x 2 x 9 = 180(dm2)
Diện tích tôn phải dùng để làm thùng là:
180 + (6 x 4) = 204(dm2)
Đáp số: 204dm2
HOẠT ĐỘNG 4
CỦNG CỐ - DẶN DÒ
Trò chơi : Ai nhanh - ai đúng
Sxq + (a x b) x 2
(a + b) x 2 x h
(a x b) x 2
Diện tích toàn phần bằng
Diện tích hai mặt đáy hình chữ nhật bằng
Diện tích xung quanh bằng
?
Chúc quý thầy cô khỏe
Chúc các em học giỏi
Giáo viên thực hiện: Tän Næî Diãûu Quyình