Trang trí hình vuông

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Duy Minh
Ngày gửi: 10h:44' 22-10-2013
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
MỸ THUẬT
Bài 31:Vẽ trang trí
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG


TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí
1. Quan sát, nhận xét:
Em thấy hình vuông được trang trí ở những đồ vật nào?
Thổ cẩm
Khăn tay
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí
1. Quan sát, nhận xét:
Gạch hoa
Tấm thảm
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí
1. Quan sát, nhận xét:
- Hình vuông đuợc trang trí bằng những họa tiết?
- Cách sắp xếp họa tiết như thế nào?
- Họa tiết chính và phụ được vẽ như thế nào?
- Màu sắc trong bài như thế nào?

Họa tiết hoa, lá, con vật…
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí
1. Quan sát, nhận xét:

TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí
1. Quan sát, nhận xét:
- Đối xứng qua 2 đường trục và 2 đường chéo.
- Họa tiết chính vẽ to ở giữa, họa tiết phụ vẽ nhỏ ở xung quanh và 4 góc vuông.
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí
1. Quan sát, nhận xét:
- Trang trí hình vuông là trang trí đối xứng qua hai đường trục, hai đường chéo và có hình vẽ ở bốn góc vuông.
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí
1. Quan sát, nhận xét:
2. Cách trang trí:

Bước 1:
Vẽ hình vuông
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí

1. Quan sát, nhận xét:
2. Cách trang trí:
Bước 2:
Kẻ 2 trục
và 2 đường chéo
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí
1. Quan sát, nhận xét:
2. Cách trang trí:
Bước 3:
Vẽ các hình mảng chính phụ
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí
1. Quan sát, nhận xét:
2. Cách trang trí:
Bước 4:
Vẽ hoạ tiết
Bước 5:
Vẽ màu

TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí
Một số bài vẽ hình vuông
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí
Một số bài vẽ hình vuông
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí
1. Quan sát, nhận xét:
2. Cách trang trí:
3. Thực hành:
Tự chọn họa tiết và vẽ màu theo ý thích
1 bài trang trí hình vuông vào vở tập vẽ.
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
BÀI 31:
Vẽ trang trí
1. Quan sát, nhận xét:
2. Cách trang trí:
3. Thực hành:
Lưu ý:
Chọn họa tiết tự do; vẽ màu có đậm, nhạt.
Không vẽ màu chườm ra ngoài.
- Họa tiết.
- Cách sắp xếp.
- Màu sắc.
Vẽ trang trí
BÀI 31:
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
1. Quan sát, nhận xét:
2. Cách trang trí:
3. Thực hành:
4. Đánh giá, nhận xét:
Về nhà chuẩn bị bài: Tìm hiểu về tượng