kế hoạch phụ đạo học sinh yếu

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồ Phương
Ngày gửi: 23h:53' 11-05-2013
Dung lượng: 203.5 KB
Số lượt tải: 1445
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU LỚP ………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..
NĂM HỌC 2012 - 2013

 
          - Căn cứ vào sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Phú Giáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013;
          - Căn cứ kế hoạch chuyên môn năm học 2012-2013 của trường Tiểu học ……………………….
          - Căn cư vào tình hình khảo sát chất lượng đầu năm học 2012-2013 của lớp 5A2         
Nay tôi xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu của lớp ………… năm học 2012-2013 như sau: 
          I- Mục đích yêu cầu:
          - Tập trung phụ đạo học sinh học lực yếu chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học tại lớp đang học bằng nhiều hình thức . Nhằm tạo điều kiện cho các em phát huy được khả năng học tập, lĩnh hội các kiến thức – kĩ năng đạt chuẩn theo quy định.
          - Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm gần gũi, trực tiếp giúp đỡ, dạy cho học sinh cách học tích cực. Việc theo dõi, giúp đỡ, phụ đạo học sinh nhận thức chậm phải trở thành một nhiệm vụ hàng ngày của giáo viên.
          - Kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp.
          - Tạo mọi điều kiện để học sinh được phát huy năng lực học tập, tích cực tư duy sáng tạo trong các giờ lên lớp.
          - Không còn HS đọc, viết, tính toán chưa đạt chuẩn vào thời điểm kết thúc năm học 2012 - 2013
           II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của BGH, UBND Xã, Phòng giáo dục, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tại địa phương.
- Cơ sở vật chất của trường đáp ứng cho điều kiện dạy và học, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- GV có tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, vững vàng về chuyên môn có kinh nghiệm tạo được uy tín trong phụ huynh.
- Được sự động viên hỗ trợ tích cực tinh thần cũng như vật chất của Ban Đại diện CMHS và các bậc cha mẹ học sinh.
- Đa số học sinh ngoan, hiền thực hiện tốt nội quy nhà trường.
2. Khó khăn:
- Do SSHS khá đông (34 em), tỉ lệ học sinh yếu qua khảo sát đầu năm cao
- Diện học sinh nghèo đông(8 em), đa số phụ huynh ít hoặc không có thời gian chăm sóc dạy dỗ con cái; trình độ phụ huynh thấp không biết cách dạy con em nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả giáo dục của lớp.
 - HS mất căn bản kiến thức ở lớp dưới.
 - Chưa nhận thức được nhiệm vụ học tập hay nói thông thường là học sinh lười học, không chăm chỉ, chuyên cần.
III - Nội dung kế hoạch.
          1. Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học .
          - Mỗi học sinh tham gia làm 2 bài khảo sát chất lựợng môn Toán , Tiếng Việt
                    + Một bài kiêm tra viết Tiếng Việt.
                   + Một bài kiểm tra Toán .
          - Nội dung các bài kiểm tra khảo sát (nhà trường ra)
          - Phân loại đối tượng học sinh, lập danh sách học sinh giỏi bộ môn Toán, Tiếng Việt. Học sinh viết chữ đẹp, học sinh năng khiếu . Đồng thời lập danh sách học sinh đọc , viết, tính toán và các môn học chưa đạt chuẩn.
          - Thời gian khảo sát, phân loại học sinh hoàn thành cuối tuần 3
          - Nguời khảo sát: Giáo viên chủ nhiệm lớp.
          2. Lập kế hoạch phụ đạo học sinh yếu .
- Số lượng 10 học sinh.
- Thời gian phụ đạo trực tiếp vào các giờ lên lớp, 15 phút đầu giờ học và 30 phút cuối buổi sáng mỗi ngày và ngày thứ 7 hàng tuần.
- Địa điểm: Tại phòng học lớp 5A2.
          - Người phụ đạo : Giáo viên chủ nhiệm lớp. Tổ chức học tập theo nhóm tạo điều kiện để học sinh khá giúp đỡ học sinh yếu . Xây dựng đôi bạn cùng tiến.
          - GVCN lớp lên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu từng môn của lớp hàng tuần. Trao đổi với học sinh về lực học của các em, thông báo với phụ huynh về nội dung, thời gian phụ đạo cho học sinh để phối hợp đưa đón, kiểm tra hoặc giao thêm bài về nhà.
          - Hàng tháng GVCN báo cáo kết quả phụ đạo và sự tiến bộ của từng học sinh với Tổ chuyên môn trong phiên họp sinh hoạt chuyên môn đầu tháng.
         
IV- Cách tổ chức thực hiện:
         
          1- GVCN trao đổi với học sinh và phụ huynh học sinh về tình hình học tập thực tế của từng học sinh, những đối tượng phải phụ đạo; Trao đổi cụ thể về nội