Phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Ái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:13' 12-11-2011
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 430
Số lượt thích: 0 ngườiPhong Thạnh, ngày ..….tháng……. năm 2010PHIẾU NHẬN XÉT
Đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy
và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú


Họ và tên: Nguyễn Quốc Ái
Năm Sinh: 1982
Ngày vào Đảng: 06-06-2006 tại Chi bộ Trường Tiểu học Phong Thạnh A
Hiện đang công tác, sinh hoạt tại Chi bộ Trường Tiểu Học Châu Điền A+B.
Đã giới thiệu về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú ấp 3, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
Qua một năm hoạt động về giữ mối liên hệ với cấp ủy và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chi ủy Chi bộ nơi cư trú ấp 3, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, thống nhất nhận xét đồng chí: Nguyễn Quốc Ái thực hiện những nội dung sau đây:

1. Về chấp hành thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ ở địa phương.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện các phong trào ở địa phương:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về đạo đức lối sống (bản thân và gia đình đồng chí với lối sống cộng đồng khu dân cư):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa và hộ an toàn, mối liên hệ của cá nhân và gia đình với nhân dân ở địa phương nơi cư trú:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Trong năm về giữ mối liên hệ với cấp ủy cư trú được……….lần.

Nhận xét chung: Tốt Khá Trung bình


Phụ chú: Nhận xét loại nào thì đánh dấu (x) vào ô đó.


XÁC NHẬN ĐẢNG ỦY TM. CHI ỦY CHI BỘ
BÍ THƯ