BO DE KHAO SAT HSG TOAN 4

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hải Yến
Ngày gửi: 21h:55' 18-04-2011
Dung lượng: 98.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
Bộ sưu tập đề thi các năm - Dùng để khảo sát HSG tuần 32.

Đề 1( Năm 2009- 2010)
Thời gian làm bài : 60 phút
( Cho HS làm vào chiều thứ 2/ 18/4.)

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất.
a) .
b) 72 + 36 x 2 + 18 x 2 z 6.
Bài 2: Tìm X.
( x + 1 ) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) + ( x + 4 ) + ( x + 5 ) = 150.
25 – ( x - ) : .
Bài 3 : Trung bình cộng số tổi của bố, anh và em là 18 tuổi. Biết bố hơn tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi, tuổi anh gấp 2 lầ tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người
Bài 4: Một ô đất hình chữ nhật có chu vi bằng 250m. Người ta chia ô đất thành hai hình chữ nhật ( như hình vẽ ) và thấy tổng chu vi của chúng bằng 364m. Tìm diện tích ô đất .Đáp án :
Bài 1
a) .= ( ) + () + ( ) + ( )
=  + 
= 2 + 4 + 3 + 1
= 10.
b) 72 + 36 x 2 + 18 x 2 z 6.
= 36 x 2 + 36 x 2 + 36 x 6
= 36 x ( 2 + 2 + 6 )
= 36 x 10 = 360
Bài 2
( x + 1 ) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) + ( x + 4 ) + ( x + 5 ) = 150.
x + x +x + x + x + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 =150
5x + 15 = 150
5x = 150 – 15
X = 135 : 5
X = 27.
Bài 3:
Bài giải Tổng số tuổi của bố, anh và em là .
18 x 3 = 54 ( tuổi )
Tuổi bố:
Tuổi anh + em 24 tuổi 54 tuổi
Nhìn vào sơ đồ, ta có:
Tuổi của bố là .
( 54 + 24 ) : 2 = 39 ( tuổi )
Tuổi của anh và em là .
54 – 39 = 15 ( tuổi )
Tuổi của anh là .
15 : 3 x 2 = 10 ( tuổi )
Tuổi của em là .
15 – 10 = 5 ( tuổi )
Đáp số : ………….
Bài 4 : Theo đề ra , ta có
Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là
364 – 250 = 114 ( m )
Chiều rộng hình chữ nhật là .
114 : 2 = 57 ( m )
Chiều dài hình chữ nhật là .
( 250 : 2 ) – 57 = 68 ( m )
Diện tích hình chữ nhật là .
57 x 68 = 3876 ( m2 )
Đáp số: ….

************************************

Đề 2 ( Năm 2008- 2009)
Thời gian làm bài : 60 phút
( Cho HS làm vào chiều thứ 3 / 19/ 4)
Bài 1 : Tính bằng cách thuận tiện nhất các biểu thức sau.
56 x 4 + 56 x 3 + 56 x 2 + 56.
( 1 + 3 + 5 + 7 + …+ 97 + 99 ) x ( 45 x 3 – 45 x 2 - 45).
Bài 2 : Tìm giá trị của y trong mỗi biểu thức sau.
a) 26 + ( y x 12 ) = 98 b) 49 x ( y – 21 ) = 441
c)  d) 
Bài 3 : Một người, ngày thứ nhất bán được số quả bưởi, ngày thứ 2 bán được số quả bưởi thì còn lại 60 quả bưởi.ỏi mỗi ngày người đó bán bao nhiêu quả bưởi.
Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài.Khi bớt chiều dài 54m và bớt chiều rộng 6m thì được một hình chữ nhật có chu vi 120m. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn đó.
Đáp án:
Bài 1:
a)56 x 4 + 56 x 3 + 56 x 2 + 56.
= 56 x ( 4 + 3 + 2 + 1 )
= 56 x 10 = 560
b) ( 1 + 3 + 5 + 7 + …+ 97 + 99 ) x ( 45 x 3 – 45 x 2 - 45).
= A x 0 = A
Vì 45 x 3 - 45 x 2 – 45 = 45 x ( 3 – 2 – 1 ) = 45 x 0 = 0.
Bài 2 :
a) 26 + ( y x 12 ) = 98 b) 49