Bài 20; Vẽ cái túi xách

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Hoàng Thanh Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:36' 11-05-2010
Dung lượng: 10.5 MB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
Bài giảng môn mĩ thuật lớp 2
Bài 20
Người thực hiện - Nguyễn Thăng Trung - Tháng 1 năm 2010
Vẽ theo mẫu - Vẽ cái túi xách
PHòNG giáo dục và Đào tạo đại lộc
Trường tiểu học lê phong
KíNH CHàO QUí THầY CÔ GIáO
Và CáC EM HọC SINH.
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010.
Mĩ thuật:
Vẽ theo mẫu - Vẽ cái túi xách
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010.
Mĩ thuật:
1:Quan sát nhận xét:
Quan sát tranh và cho biết:
-Hình dáng của các chiếc túi xách ?
-Túi xách có những bộ phận nào ?
-Các túi xách có màu sắc và trang trí như thế nào ?
Thảo luận nhóm
Vẽ theo mẫu - Vẽ cái túi xách
-Túi xách có nhiều hình dáng khác nhau.
-Túi xách thường có:Thân túi, tay xách, dây đeo...
-Được trang trí và màu sắc phong phú.
Mĩ thuật:
1:Cách vẽ:
-Phác nét phần chính của của cái túi xách và tay xách.
-Vẽ tay xách;
-Vẽ nét đáy túi.
-Trang trí và vẽ màu tự do. (Trang trí bằng hình hoa, lá, chim hoặc đường diềm...)
Vẽ theo mẫu - Vẽ cái túi xách
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010.
Mĩ thuật:
1:Cách vẽ:
Vẽ theo mẫu - Vẽ cái túi xách
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010.
-Trang trí kín mặt túi có thể bằng hình hoa, lá, chim hoặc đường diềm...
Vẽ theo mẫu - Vẽ cái túi xách
Mĩ thuật:
1:Cách vẽ:
Hình vẽ túi xách quá nhỏ
Hình vẽ túi xách bị lệch một bên
Hình vẽ túi xách vừa với phần giấy
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010.
Mĩ thuật:
2: Cách vẽ:
Bài vẽ của các bạn học sinh các năm trước.
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010.
Vẽ theo mẫu - Vẽ cái túi xách
Mĩ thuật:
2: Thực hành:

Các em chọn mẫu ở trên bảng
vẽ một túi xách và trang trí, vẽ màu tự do.
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010.
Vẽ theo mẫu - Vẽ cái túi xách
4: Nhận xét đánh giá:
1.Bài hoàn thành và chưa hoàn thành.
2.Bài đẹp và chưa đẹp về:
- Bố cục
- Vẽ hình túi xách
- Vẽ màu trang trí.
Các em hãy chọn bài hoàn thành tốt
Mĩ thuật:
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010.
Vẽ theo mẫu - Vẽ cái túi xách
4: Nhận xét đánh giá:
Mĩ thuật:
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010.
Vẽ theo mẫu - Vẽ cái túi xách
bµi häc ®Õn ®©y kÕt thóc
Nguyễn Thăng Trung - Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
thân CHàO QUí THầY CÔ GIáO
Và CáC EM HọC SINH.