CALENDAR

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thị Phi Phụng)

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

SL385635.jpg SL385630.jpg SL386413.jpg SL386405.jpg 2_tammmmmmmmmmm.jpg DSC_1201.jpg DSC_1192.jpg 2_tammmmmm.jpg Vehinhconca.bmp Saochephinhcontho.bmp Saochephinhquatao.bmp Tomau41.bmp Hinhtauthuy.bmp Hinhngoinha.bmp SL384528.jpg SL384538.jpg SL384512.jpg HDSP.jpg 4thTCblnk7.gif T36_1.bmp

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề thi A Tin học năm 2009

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Phi Phụng
  Ngày gửi: 16h:33' 20-04-2010
  Dung lượng: 103.5 KB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người
  Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 27/9/2009
  Trung Tâm Tin Học Thời gian: 20 phút - Ca 1

  Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD : . . . . . . . . .


  Mã đề: 155
  
  
  Câu 1. Trong MS Powerpoint, để xoá 1 slide trong tập tin trình diễn (Presentation) ta thực hiện các bước sau:
  A. Chọn Slide / Edit / Delete Slide B. Chọn Slide / ấn phím Delete
  C. Cả 2 câu A, B đều đúng. D. Cả 2 câu A, B đều sai.
  Câu 2. Để lưu nội dung trang web đang xem, ta thực hiện :
  A. File / Save B. Edit / copy C. File / Save As ... D. Insert / page

  Câu 3. Muốn in phần đang chọn trong văn bản trước hết ta chọn File/Print, trong vùng Page range chọn:
  A. Selection B. All C. Pages D. Current page
  Câu 4. Để thực hiện định dạng đường viền cho bảng dữ liệu nằm trong tập tin danh sách lớp, chọn bảng dữ liệu đó, nhấn chuột vào thực đơn lệnh Format - Cells. Trong hộp thoại Format Cells, chọn thẻ
  A. Font B. Pattern C. Border D. Alignment

  Câu 5. Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về Folder và File ta thực hiện:
  A. Chọn menu View -->Thumbnail B. Chọn menu View Details
  C. Chọn menu View --> List D. Chọn menu View --> Icons
  Câu 6. Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng nào sau đây dùng để nổi bật (nhấn mạnh) đối tượng khi trình chiếu:
  A. Entrance B. Motion Paths C. Exit D. Emphasis
  Câu 7. Trong MS Powerpoint, lựa chọn nào sau đây dùng để tạo hiệu ứng khi xuất hiện các slide :
  A. Slide Show/Action Settings B. Slide Show /Slide Transition
  C. Slide Show/Custom Shows D. Slide Show/Custom Animation

  Câu 8. Phần mở rộng mặc định của tập tin dùng trong Microsoft Powerpoint là:
  A. DOC B. PPT C. TXT D. XLS

  Câu 9. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ ...) của Slide, ta thực hiện:
  A. Insert -> Slide Layout ... B. File -> Slide Layout ...
  C. Format -> Slide Layout ... D. View -> Slide Layout ...
  Câu 10. Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng nào sau đây dùng để di chuyển đối tượng khi trình chiếu:
  A. Emphasis B. Exit C. Entrance D. Motion Paths

  Câu 11. Địa chỉ $AC$3 là địa chỉ
  A. Tuyệt đối B. Tương đối C. Biểu diễn sai D. Hỗn hợp
  Câu 12. Trong MS Powerpoint, lựa chọn nào sau đây dùng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho các đối tượng :
  A. Slide Show / Slide Transition B. Slide Show / Custom Animation
  C. Slide Show / Custom Shows D. Slide Show / Action Settings

  Câu 13. Trong soạn thảo Word, muốn chia văn bản thành nhiều cột , ta thực hiện:
  A. View - Column B. Table - Column C. Insert - Column D. Format - Column

  Câu 14. Trong MS Excel, muốn nhờ chương trình giúp đỡ về một vấn đề gì đó, bạn chọn mục nào trong số các mục sau
  A. Vào thực đơn Tools, chọn Help
  B. Vào thực đơn Help, chọn Microsoft Excel Help
  C. Vào thực đơn Help, chọn About Microsoft Excel
  D. Vào thực đơn Edit, chọn Guide
  Câu 15. Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây
  A. Vào menu View, chọn Zoom B. Vào menu File, chọn Web Page Preview
  C. Vào menu File, chọn Print D. Vào menu File, chọn Print Preview

  Câu 16. Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:
  A. Đóng hồ sơ đang mở B. Mở một hồ sơ mới
  C. Lưu hồ sơ vào đĩa D. Mở một hồ sơ đã có
  Câu 17. Trong MS
   
  Gửi ý kiến