bao cao thanh tich ca nhan

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Kim Ngọc
Ngày gửi: 22h:06' 29-05-2012
Dung lượng: 5.4 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYÊN EAH’LEO C ỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng GD- ĐT huy ện Eah’leo Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số : ........BC Eahleo ngày 28 tháng 5 năm 2012.

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Năm học 2011- 2012
I. SƠ YẾU LÍ LỊCH :
Tôi tên : Lường Thị Hương Sinh ngày : 2/12 / 1978 Nữ
Quê quán : Thanh Thuỷ – Tĩnh Gia – Thanh Hoá. Dân tộc: kinh
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.
Chức vu ï: Giáo viên
Nơi thường trú : Thôn 9 - EAH’LEO – EAH’LEO – ĐĂK LĂK
Nhiệm vụ được phân công : Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ :Cao đảng sư phạm
II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC:
Tôi xin báo cáo thành tích cá nhân năm học 2011 - 2012 như sau :
Trong năm học qua lớp do tôi chủ nhiệm lớp 1A đã đạt được nhiều thành tích do nhà trường phát động và các mặt giáo dục cụ thể như sau :
*Học sinh:
+ Tham gia các phong trào do nhà trường phát động và đạt giải.
+ Duy trì sĩ số: 100%
+ Lên lớp thẳng : 100. %
+ Hạnh kiểm : Thực hiện đầy đủ: 100 %
+ Đăng kí đầu nămTSHS: 29 em : Giỏi : 9 em , khá 14 em, trung bình 6 em
+ Cuối năm TSHS:30 em : Giỏi : 10 em , khá : 15 em ,Trung bình : 5 em
+ Học sinh đạt VSCĐ loại A : 15 em ,loại B : 15 em , loại C: 0 em .
*Giáo viên:
+ Thực hiện soạn giảng đúng theo phân phối chương trình.
+ Đảm bảo ngày giờ công .
+Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường, công đoàn, đội phát động.
Tham gia phong trào thi giáo viên dạy giỏi đạt giải C
Tham gia làm đồ dùng dạy học đạt giải khuyến khích .
Tham gia làm báo tường đạt giải khuyến khích .
Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm .
Tham gia dạy 2 tiết giáo án điện tử .
III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐƯỢC GHI NHẬN :
- Năm học 2009- 2010 Ban thường vụ đảng uỷ xã Eah’leo tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương ĐHCM.
- Năm học 2009 -2010 hiệu trưởng tặng giấy khen đãõ có nhiều thành tích trong năm học
- Năm học 2009- 2010 đạt danh hiệu lao động tiến của UBND huyện tặng giấy khen .
- Năm học 2010- 2011 hiệu trưởng tặng giấy khen đã có nhiều thành tích trong năm học .
- Năm học 2011- 2012 hiệu trưởng tặng giấy khen đã đạt giải 3 giáo viên dạy giỏi trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường .
Trên đây là toàn bộ bản báo cáo thành tích cá nhân của bản thân tôi trong năm học vừa qua. Rất mong các cấp và các đồng chí góp ý để bản báo cáo hoàn thiện hơn
Tôi xin cam đoan bản báo cáo thành tích nêu trên là đúng sự thật .
Xin chân thành cảm ơn !

Eah’leo ngày 28 tháng 5 năm 2012
Xác nhận của CĐCS Xác nhận của hiệu trưởng Người báo cáoLường Thị Hương
Xác nhận của phòng giáo dục – đào tạo
UBND HUYÊN EAH’LEO C ỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng GD- ĐT huy ện Eah’leo Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số : ........BC Eahleo ngày 28 tháng 5 năm 2012.

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN EAH’LEO
Năm học 2011- 2012
I. SƠ YẾU LÍ LỊCH :
Tôi tên : Lường Thị Hương
Sinh ngày : 2/12 / 1978
Quê quán : Thanh Thuỷ – Tĩnh Gia – Thanh Hoá
Nơi thường trú : Thôn 9 - EAH’LEO – EAH’LEO – ĐĂK LĂK
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ :Cao đảng sư phạm
Tôi xin báo cáo thành tích cá nhân năm học 2011 - 2012 như sau :
II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC:
1. Chức vụ : Giáo viên
Nhiệm vụ được phân công : Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A
Sơ lược thành tích của trường :
3. Thành tích đạt được của cá nhân :
Trong năm học qua lớp do tôi chủ nhiệm lớp 1A đã đạt được nhiều thành tích do nhà trường phát động và các mặt giáo dục cụ thể như sau :
*Học sinh:
+ Tham gia các phong trào do nhà trường phát động và đạt giải.
+ Duy trì sĩ số: 100%
+ Lên lớp thẳng : 100. %
+ Hạnh kiểm : Thực hiện đầy đủ