BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Châu Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:52' 13-05-2013
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 220
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD – ĐT MỸ TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH MỸ PHƯỚC B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học: 2012 – 2013

Họ và tên : TRẦN CHÂU PHONG
Đơn vị công tác: Trường Tiểu Học Mỹ Phước B
Nhiệm vụ được phân công: Tổ khối trưởng khối chuyên - GV dạy bộ môn Mỹ thuật
1 . Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
a) Nhận thức tư tưởng, chính trị ;
- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.
b) Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước ;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, các quy định của Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.
c) Việc chấp hành qui chế của ngành, qui định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động;
- Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành tốt nội qui, quy chế của cơ quan.
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
d) Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học. đ) Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
- Sống mẫu mực, trong sáng; có uy tín cao trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; có ảnh hưởng tốt trong nhà trường và ngoài xã hội.
e) Tự xếp loại về phẩm chất, đạo đức lối sống: (Loại tốt, khá, trung bình, kém)
- Tự xếp loại: Tốt.
2 . Về chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể ;
- Năm học 2012 – 2013 nhà trường phân công làm tổ khối trưởng khối chuyên, giảng dạy môn Mỹ thuật các khối lớp 1,2,3,4,5 điểm Thới A và Thới B. Trong năm học tôi luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đổi mới phương pháp dạy phù hợp với đối tượng học sinh. Từ đó hình thành được những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho học sinh.
b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác ; tinh thần phê bình và tự phê bình .
- Không ngừng tìm hiểu kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có ý chí cầu tiến, biết tìm tòi học hỏi đồng chí, đồng nghiệp của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể, đồng nghiệp để đúc kết kinh nghiệm cho bản thân.
- Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.
- Gương mẫu trong công việc, thực hiện tốt công tác đoàn thể, tham gia các phong trào có kết quả.
c) Tự xếp loại về chuyên, nghiệp vụ: (Loại tốt, khá, trung bình, kém)
- Tự xếp loại: Tốt.
3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội)
- Có khả năng nắm bắt nhanh những thông tin cần thiết về lĩnh vực giáo dục, xã hội để nhằm đáp ứng với nhu cầu dạy, học hiện nay.
4. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về về thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
Ưu điểm:
- Bản thân luôn gương mẫu thực hiện tốt chức trách được phân công; luôn có ý thức học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức từ đồng nghiệp trong và ngoài đơn vị.
Khuyết điểm:
- Nhà trường chưa có phòng chức năng, nên học sinh chưa có không gian riêng, để phát triển đúng đặc thù của phân môn Mỹ thuật, vì vậy phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của môn học.
5. Tự đánh giá, xếp loại chung theo điều 8 của