PHIẾU ĐĂNG KÝ RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Châu Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:59' 24-02-2013
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
XÃ ĐOÀN MỸ PHƯỚC
CHI ĐOÀN MỸ PHƯỚC B
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Mỹ Phước B, ngày 21 tháng 02 năm 2013


PHIẾU ĐĂNG KÝ RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

Họ và tên: Trần Châu Phong Năm sinh: 1984
Ngày vào Đoàn: 03/02/2002 Nơi sinh hoạt: Chi đoàn Mỹ Phước B
Chức vụ Đoàn (nếu có): ……………………………………………..
NỘI DUNG ĐĂNG KÝ RÈN LUYỆN
Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013
Các tiêu chí rèn luyện:
2.1. Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ Xã hội chủ nghĩa.
2.2. Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
2.3. Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.
2.4. Giàu trí thức, có sức khỏe, kỹ năng.
2.5. Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.
3. Các tiêu chí hành động: (Đoàn viên ghi cụ thể nội dung đăng ký thực hiện với từng tiêu chí hành động)
Các tiêu chí hành động
Nội dung đăng ký thực hiện

3.1. Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước với bạn bè trong và ngoài nước.
Giới thiệu Khu du căn cứ tỉnh Ủy Sóc Trăng.

3.2. Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới
Hoàn thành tốt công việc cơ quan phân công.

3.3. Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đóng góp các quỹ vì người nghèo và các quỹ khác do Chi đoàn và cơ quan phát động

3.4. Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện


3.5. Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội
Không uống rượu, bia, hút thuốc lá, phòng chống các tệ nạn xã hội nơi công sở

3.6. Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái
Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do nhà trường phát động.

3.7. Thường xuyên chấp hành pháp luật
Không vi phạm Luật ATGT

3.8. Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn
Tự hỏi trao dồi trình độ chuyên môn.

3.9. Thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao


3.10 Thường xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.ĐÁNH GIÁ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
Nhận xét của Chi đoàn: …………………
…………………………………………….
……………………………………………. ……………………………………………. TRẦN CHÂU PHONG
Xếp loại: ………………………………….
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ