Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sáng kine61 kinh nghiệm

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  BÀI VIẾT  (3 bài)

  kế hoạch năm học 2015-2016

  PHOØNG GD&ÑT CHÔÏ LAÙCH COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TH LONG THÔÙI B Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Soá / KH -THLTB ...

  SÁNG KIẾN KINH NGIỆM  (1 bài)

  SKKN

  A.PHẦN MỞ ĐẦU I. Bối cảnh của đề tài Thực hiện chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến tre, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Lách về triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” hàng...

  Website cá nhân tiêu biểu