Ngày mùa vui

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ngô Thị Minh Huệ
Người gửi: Lê Thị Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:14' 07-12-2011
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
chào mừng các thầy cô giáo
về dự tiết học âm nhạc lớp 3
Giáo viên dạy: Ngô Thị Minh Huệ
Kiểm tra bài cũ
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc

Tiết 14: Học hát bài:
Dân ca Thái – Lời mới: Hoàng Lân
Ngày mùa vui
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc

Tiết 14: Học hát bài:
Dân ca Thái – Lời mới: Hoàng Lân
Ngày mùa vui
Hoạt động 1: Học hát lời 1 bài hát Ngày mùa vui
Ngoài đồng lúa chín thơm. Con chim hót trong vườn.
Nhịp nhàng những bước chân. Vang ngân tiếng reo cười.
Nô nức trên đường vui thay bõ công bao ngày mong chờ
Ai gánh lúa về sân phơi nắng tươi cho màu thóc vàng.
Hội mùa rộn ràng quê hương ấm no chan hoà yêu thương.
Hội mùa rộn ràng quê hương ấm no chan hoà yêu thương.
Ngày mùa rộn ràng nơi nơi có đâu vui nào vui hơn.
Ngày mùa rộn ràng nơi nơi có đâu vui nào vui hơn.
Nghe hát mẫu
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc
Tiết 14: Học hát bài:
Dân ca Thái – Lời mới: Hoàng Lân
Ngày mùa vui
Luyện thanh theo mẫu:
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc:
Ti?t 14: Học hát bài:
Dân ca Thái
Lời mới: Hoàng Lân
Ngày mùa vui
1. Ngoài đồng lúa chín thơm

Con chim hót trong vườn
2.Nô nức trên đường vui thay
Bõ công bao ngày mong chờ.
3.Hội mùa rộn ràng quê hương
Ấm no chan hoà yêu thương
4.Ngày mùa rộn ràng nơi nơi
Có đâu vui nào vui hơn.
Ti?t 14: Học hát bài:
Dân ca Thái
Lời mới: Hoàng Lân
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc
Ngày mùa vui
Đọc lời ca theo tiết tấu
Học hát câu 1
Ngoài đồng lúa chín thơm. Con chim hót trong vườn
Tiết 14: Học hát bài:
Dân ca Thái – Lời mới: Hoàng Lân
Ngày mùa vui
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc
Học hát câu 2
Tiết 14: Học hát bài:
Dân ca Thái – Lời mới: Hoàng Lân
Ngày mùa vui
Nô nức trên đường vui thay bõ công bao ngày mong chờ
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc
Hát nối câu 1 và câu 2
Ngoài đồng lúa chín thơm. Con chim hót trong vườn
Tiết 14: Học hát bài:
Dân ca Thái – Lời mới: Hoàng Lân
Ngày mùa vui
Nô nức trên đường vui thay bõ công bao ngày mong chờ
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc
Học hát câu 3
Tiết 14: Học hát bài:
Dân ca Thái – Lời mới: Hoàng Lân
Ngày mùa vui
Hội mùa rộn ràng quê hương ấm no chan hoà yêu thương
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc
Học hát câu 4
Tiết 14: Học hát bài:
Dân ca Thái – Lời mới: Hoàng Lân
Ngày mùa vui
Ngày mùa rộn ràng nơi nơi có đâu vui nào vui hơn.
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc
Tiết 14: Học hát bài:
Dân ca Thái – Lời mới: Hoàng Lân
Ngày mùa vui
Hội mùa rộn ràng quê hương ấm no chan hoà yêu thương
Ngày mùa rộn ràng nơi nơi có đâu vui nào vui hơn.
Hát nối câu 3 và câu 4
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc
Tập hát:
1. Ngoài đồng lúa chín thơm
Con chim hót trong vườn
2. Nô nức trên đường vui thay
Bõ công bao ngày mong chờ.
3. Hội mùa rộn ràng quê hương
Ấm no chan hoà yêu thương
4. Ngày mùa rộn ràng nơi nơi
Có đâu vui nào vui hơn.
Học hát bài:
Dân ca Thái
Lời mới: Hoàng Lân
Âm nhạc
Ngày mùa vui
Ngày mùa vui (Lời 1)
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Tập hát:
Dãy1: Ngoài đồng lúa chín thơm
Con chim hót trong vườn
Dãy2: Nô nức trên đường vui thay
Bõ công bao ngày mong chờ.
Dãy3: Hội mùa rộn ràng quê hương
Ấm no chan hoà yêu thương
Cả lớp: Ngày mùa rộn ràng nơi nơi
Có đâu vui nào vui hơn.
Học hát bài:
Dân ca Thái
Lời mới: Hoàng Lân
Âm nhạc
Ngày mùa vui
N?i ti?p v ho gi?ng
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Âm nhạc

Tiết 14: Học hát bài:
Dân ca Thái – Lời mới: Hoàng Lân
Ngày mùa vui
Hoạt động 1: Học hát lời 1 bài hát Ngày mùa vui
Hoạt động 1: Hát kết hợp gõ đệm
Ngoài đồng lúa chín thơm
Con chim hót trong vườn
Nô nức trên đường vui thay
Bõ công bao ngày mong chờ.
Hội mùa rộn ràng quê hương
Ấm no chan hoà yêu thương
Ngày mùa rộn ràng nơi nơi
Có đâu vui nào vui hơn.
Học hát bài:
Dân ca Thái
Lời mới: Hoàng Lân
Âm nhạc
Ngày mùa vui
Hát kết hợp gõ đêm theo nhịp 2
x x
x x
x x x
x x
x x
x x
x x
x x
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Ngoài đồng lúa chín thơm
Con chim hót trong vườn
Nô nức trên đường vui thay
Bõ công bao ngày mong chờ.
Hội mùa rộn ràng quê hương
Ấm no chan hoà yêu thương
Ngày mùa rộn ràng nơi nơi
Có đâu vui nào vui hơn.
Học hát bài:
Dân ca Thái
Lời mới: Hoàng Lân
Âm nhạc
Ngày mùa vui
Hát kết hợp gõ đêm theo tiết tấu lời ca
x x x x x
x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Học hát bài:
Dân ca Thái
Lời mới: Hoàng Lân
Âm nhạc
Ngày mùa vui
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Trò chơi: "Ai nhanh- ai đúng"
1. Ngoài đồng lúa chín thơm
Con chim hót trong vườn
2.Nô nức trên đường vui thay
Bõ công bao ngày mong chờ.
3.Hội mùa rộn ràng quê hương
Ấm no chan hoà yêu thương
4.Ngày mùa rộn ràng nơi nơi
Có đâu vui nào vui hơn.
Học hát bài:
Dân ca Thái
Lời mới: Hoàng Lân
Âm nhạc
Ngày mùa vui
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
Nội dung bài hát: Ngày mùa vui gợi cho ta thấy điều gỡ?

Bài hát: Ngày mùa vui cho ta thấy niềm vui phấn khởi của các bác nông dân trong vụ mùa bội thu.
Học hát bài:
Dân ca Thái
Lời mới: Hoàng Lân
Âm nhạc
Ngày mùa vui
Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2011
D?n dò: Về nhà các em học thuộc lời 1 bài hát "Ngày mùa vui". Tỡm động tác vân động phụ hoạ cho bài hát.
Xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo!
Kính chúc các thầy, cô giáo mạnh khoẻ-
gia đình an khang, thịnh vượng!