Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hoàng Thị Hằng)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Anh_80.jpg Anh_79.jpg Anh_76.jpg Anh_711.jpg Anh_72.jpg Anh_73.jpg Anh_66.jpg Anh_62.jpg X_HONG_38a_15x21.jpg Anh_61.jpg Anh_60.jpg Anh_58.jpg Anh_57.jpg Anh_56.jpg Anh_55.jpg Anh_53.jpg Anh_54.jpg Anh_51.jpg Anh_50.jpg Anh_49.jpg

  Đang ghé thăm trường

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Hùng Vương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  1041868
  Họ và tên Nguyễn Thị Hạnh
  Giới tính Nữ
  Email nhanhhvdh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1017196
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Hương
  Giới tính Nữ
  Email nhuonghvdh@gmail.com
  Website http://violet.vn/nhuonghvdh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1017224
  Họ và tên Trần Thị Lan
  Giới tính Nữ
  Email tlanhvdh@gmail.com
  Website http://violet.vn/tlanhvdh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1017243
  Họ và tên Phùng Thị Hoàn
  Giới tính Nữ
  Email phoanhvdh@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1017264
  Họ và tên Lê Thị Liên
  Giới tính Nữ
  Email llienhvdh@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1017303
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Lê
  Giới tính Nữ
  Email nlehvdh@gmail.com
  Website http://violet.vn/nlehvdh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1017972
  Họ và tên Đoàn Thị Phượng
  Giới tính Nữ
  Email dphuonghvdh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1017991
  Họ và tên Hoàng Thị Phong Lan
  Giới tính Nữ
  Email hlanhvdh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1018002
  Họ và tên Đào Thị Hoàn Thanh
  Giới tính Nữ
  Email dthanhhvdh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1018015
  Họ và tên Nguyễn Thanh Hùng
  Giới tính Nam
  Email nhunghvdh@yahoo.com
  Website http://violet.vn/nhunghvdh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1047083
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Hải
  Giới tính Nữ
  Email nhaihvdh@gmail.com
  Website http://violet.vn/nhaihvdh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 4
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1047019
  Họ và tên Nguyễn Thị Kim Ninh
  Giới tính Nữ
  Email nninhhvdh@yahoo.com
  Website http://violet.vn/nninhhvdh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1047043
  Họ và tên Nguyễn Thị Giũ
  Giới tính Nữ
  Email ngiuhvdh@yahoo.com
  Website http://violet.vn/ngiuhvdh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Âm nhạc
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1047167
  Họ và tên Nguyễn Thị Gái
  Giới tính Nữ
  Email ngaihvdh@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Mỹ thuật
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1047330
  Họ và tên Lê Thị Khánh Vân
  Giới tính Nữ
  Email lvanhvdh@gmail.com
  Website http://violet.vn/lvanhvdh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1047369
  Họ và tên Phan Thị Minh Châu
  Giới tính Nữ
  Email pchauhvdh@gmail.com
  Website http://violet.vn/pchauhvdh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1047393
  Họ và tên Hồ Thị Hải An
  Giới tính Nữ
  Email hanhvdh@gmail.com
  Website http://violet.vn/hanhvdh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1047408
  Họ và tên Hoàng Đức Bửu
  Giới tính Nam
  Email hbuuhvdh@gmail.com
  Website http://violet.vn/hbuuhvdh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1047420
  Họ và tên Nguyễn Thuý Hương
  Giới tính Nữ
  Email nthuonghvdh@gmail.com
  Website http://violet.vn/nthuonghvdh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1047447
  Họ và tên Dương Thị Hoài Phương
  Giới tính Nữ
  Email dhphuonghvdh@gmail.com
  Website http://violet.vn/dhphuonghvdh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)