Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tân
Ngày gửi: 17h:45' 16-10-2011
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
Dạy tốt
Học tốt
Chào mừng thầy cô giáo về thăm lớp 4A
Trường tiểu học Thạch đồng
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Em hãy nêu tóm tắt diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
7
6
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
(năm 938)

Chiến thắng Bạch Đằng
do Ngô Quyền lãnh đạo
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Vài nét về ngô quyền:
NGÔ
QUYỀN
(898-944)
Là người làng
Đường Lâm
(Hà Tây)
Là người có tài, yêu nước
Là con rể Dương Đình Nghệ
Lãnh đạo Trận Bạch Đằng
Nguyên nhân nào dẫn đến trận Bạch Đằng ?
?
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Mùa xuân, tháng 3- 937 viên tướng Kiều Công Tiễn là con nuôi của Dương Đình Nghệ đã giết chết cha mình để đoạt chức.
Ngô Quyền đem quân đi đánh để báo thù.
Kiều Công Tiễn sợ bèn cầu cứu quân Nam Hán.
Nhân cớ đó nhà Nam Hán đem quân sang đánh nước ta.
Biết tin Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn và đón đánh quân Nam Hán.
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Trận Bạch Đằng diễn ra ở đâu? Năm nào?
10
?
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Trận Bạch Đằng diễn ra trên sông
Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh
vào cuối năm 938
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc?
?
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Ngô Quyền đã dùng kế chôn cọc
gỗ đầu nhọn bịt sắt xuống nơi hiểm
yếu ở cửa sông Bạch Đằng và dựa
vào thuỷ triều để đánh giặc.
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
?
Thuật lại diễn biến trận bạch đằng?
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Em hãy quan sát lược đồ - Thuật lại trận Bạch Đằng?
Lược đồ diễn biến trận Bạch Đằng (938)
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Trận Bạch Đằng (938) – Tranh trưng bày tại bảo tàng lịch sử
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
kết quả trận bạch đằng?
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Quan sát bức tranh - trình bày kết quả trận đánh?
Trận Bạch Đằng (938) – Tranh trưng bày tại bảo tàng lịch sử
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
ý nghĩa:
Chiến thắng Bạch Đằng (938) – Tranh trưng bày tại bảo tàng lịch sử
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
* Ghi nhớ
Quân Nam Hán kéo sang đánh nước ta. Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta, lợi dụng thủy triều lên xuống trên sông Bạch Đằng, nhử giặc vào bãi cọc rôì đánh tan quân xâm lược (năm 938).

Ngô Quyền lên ngôi vua đã kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của nước ta.
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
1
2
3
4
5
6
7
8
Trò chơi Ô chữ
1. Hậu qủa mà quân Nam Hán phải nhận khi sang xâm lược nước ta năm 938?
2. Nơi Ngô Quyền chọn làm kinh đô?
3. Vũ khí làm thủng thuyền của giặc?
4. Ngô Quyền đã dựa vào hiện tượng thiên nhiên này để đánh giặc
5. Quê của Ngô Quyền ở đâu?
6. Quân Nam Hán đến từ phương này?
7. Người lãnh đạo trận Bạch Đằng
8. Tướng giặc tử trận ở trận Bạch Đằng là ai?
Học thuộc phần ghi nhớ (trang 23)
Về nhà thuật lại diễn biến của trận đánh cho người thân nghe.
3. Chuẩn bị bài 6 (ôn tập).
Hướng dẫn ôn tập sau bài học
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Xin chÂN thành cảm ơn
chào Tạm biệt