De kiem tra Toan giua ki II Lop 5( 2011-2012)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn Thịnh
Ngày gửi: 20h:04' 20-02-2012
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 127
Số lượt thích: 0 người
Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán – lớp 5
Năm học 2009 – 2010
Phần I: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính....)
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. Một lớp học có 12 nữ và 18 nam. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và học sinh cả lớp.
A. 18% B. 30%
C. 40% D. 60%
2. Biết 25% của một số là 30. Hỏi số đó bằng bao nhiêu ?
A. 30 B. 60
C. 90 D. 120

3. Kết quả điều tra về ý thích các loại màu sắc
của 120 học sinh lớp 5 được thể hiện trên biểu đồ hình quạt bên.
Trong 120 học sinh đó, số học sinh thích màu đỏ là:
A. 12 học sinh B. 20 học sinh
C. 24 học sinh D. 80 học sinh

4. Diện tích của phần gạch dọc trong hình chữ nhật dưới đây là:
A. 21 cm2
B. 24 cm2
C. 45 cm2
D. 90 cm2

5. Diện tích của phần đã tô đậm trong hình dưới đây là:
A. 6,28 m2
B. 12,56 m2
C. 21,98 m2
D. 50,24 m2


6. Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 24cm2.
Cạnh của hình lập phương đó là:
A. 2cm B. 4cm
C. 6cm D. 8cm

Phần II:
Viết tên của mỗi hình sau vào chỗ chấm:

.................................. ........................ .................... .......................

Giải bài toán:
Một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 90cm, chiều rộng 60cm, chiều cao 45cm. Mực nước ban đầu trong bể là 35cm.
Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó.
Người ta cho vào bể một hòn đá. Lúc này mực nước đo được là 40cm. Tính thể tích của hòn đá.

Bài giải

kế hoạch dạy học môn toán

Lớp 5 – Tuần 25
Bài : Kiểm tra định kì giữa kì II


I.Mục tiêu: Kiểm tra học sinh về:
+ Tỉ số phần trăm và giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
+ Thu thập và xử lí thông tin đơn giản từ biểu đồ hình quạt.
+ Nhận dạng, tính diện tích, tính thể tích một số hình đã học.
II.Chuẩn bị:
- GV: Ra đề kiểm tra
- HS : Chuẩn bị giấy .
III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
1. Đề bài :
2. Hướng dẫn đánh giá :
Phần 1 : (6 điểm)
Mỗi lần khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng được 1 điểm . Kết quả là :
1. Khoanh vào C ; 2. Khoanh vào D ; 3. Khoanh vào B ;
4. Khoanh vào B ; 5. Khoanh vào C. 6. Khoanh vào A
Phần 2 : (4 điểm)
Bài 1 (1 điểm)
Viết đúng tên mỗi hình được 0,25 điểm.
Bài 2 (3 điểm)
- Nêu câu trả lời và tính đúng diện