Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Ảnh ngẫu nhiên

DSC02136.jpg DSC05222.jpg DSC00232.jpg DSC01476.jpg DSC01468.jpg DSC02865.jpg DSC01720.jpg DSC02327.jpg DSC02106.jpg DSC01715.jpg DSC04781.jpg DSC03608.jpg DSC03606.jpg DSC06791.jpg DSC06806.jpg DSC06805.jpg DSC06790.jpg

Thành viên trực tuyến

0 khách và 1 thành viên
 • Phạm Thị Anh
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của trường tiểu học Gia An 1

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  VIOLYMPIC

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Lợi
  Ngày gửi: 14h:30' 30-09-2012
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 188
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI VÒNG 10 - LỚP 4
  Bài 1 : Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần :
  1dm 11cm
  3 cm
  61 cm
  6km 43dm
  
  88 cm
  2km 11cm
  35 cm
  30 cm
  
  1dm 20cm
  5dm 70cm
  3dm 43cm
  7dm 80cm
  
  2dm 20cm
  6km 45dm
  1dm 8cm
  24km 80cm
  
  20 cm
  5 cm
  1km 8dm
  3km 20cm
  
  
  85 cm
  90 cm
  15 cm
  4km 8cm
  
  15km
  22dm 90cm
  1dm 20cm
  38 cm
  
  1dm 15cm
  10 cm
  < 52km 90cm
  18dm 88cm
  
  28 cm
  4dm 61cm
  88 cm
  38km
  
  2km 11cm
  5km 15cm
  8dm 85cm
  1dm 11cm
  
  */ 10 cm < 15 cm< 28 cm< 38 cm< 85 cm< 88 cm< 90 cm< 1dm 11cm< 1dm 15cm < 1dm 20cm< 4dm 61cm< 8dm 85cm< 18dm 88cm< 22dm 90cm < 2km 11cm< 4km 8cm< 5km 15cm< 15km < 38km < 52km 90cm.
  8dm 85cm
  85 cm
  35 cm
  1dm 10cm
  
  26km 81cm
  1dm 18cm
  80 cm
  2km 18cm
  
  1dm 8cm
  8 cm
  6km20 cm
  4dm 61cm
  
  5km 15cm
  1km 5cm
  3dm 45cm
  73 cm
  
  11 cm
  6dm 73cm
  90 cm
  6km48dm
  
  */ 8 cm < 11 cm < 35 cm < 73 cm < 80 cm < 85 cm < 90 cm < 1dm 8cm < 1dm 10cm < 1dm 18cm< 3dm 45cm< 4dm 61cm< 6dm 73cm< 8dm 85cm < 1km 5cm < 2km 18cm< 5km 15cm< 6km20 cm < 6km48dm< 26km 81cm.
  35 cm
  7dm 80cm
  2dm 20cm
  6km45dm
  
  1km 8dm
  20 cm
  88 cm
  3 cm
  
  5 cm
  30 cm
  5dm 70cm
  6km43dm
  
  1dm 11cm
  24km 80cm
  2km 11cm
  3dm 43cm
  
  3km 20cm
  1dm 20cm
  1dm 8cm
  61 cm
  
  */ 3 cm < 5 cm < 20 cm < 30 cm < 35 cm < 61 cm < 88 cm < 1dm 8cm< 1dm 11cm < 1dm 20cm< 2dm 20cm< 3dm 43cm< 5dm 70cm< 7dm 80cm < 1km 8dm < 2km 11cm< 3km 20cm< 6km43dm < 6km45dm < 24km 80cm.
  Bài 2 : Vượt chướng ngại vật :
  3dm 5cm = ……. cm (35) ; 56cm x 5 = …….. cm (280) ; 300cm : 6 = ……dm (5) .
  65cm x 5 + 10cm = ……cm ( 335)
  Bài 3 : Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
  Câu 1: Hai thửa ruộng thu hoạch được 5 tấn 2 tạ thóc. Biết thửa thứ nhất thu được nhiều hơn thửa thứ hai 8 tạ. Hỏi thửa ruộng thứ nhất thu được bao nhiêu ki - lô -gam thóc? Trả lời: Thửa thứ nhất thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là kg.
  Câu 2: 308 x 6 + 308 x 4 = Câu 3: 88 x 6 + 88 x 5 = 
  Câu 4: Chữ số 8 trong số 281 042 657 có giá trị là bao nhiêu?
  Trả lời : Chữ số 8 trong số 281 042 657 có giá trị là  
  Câu 5: Cho biểu thức: “583 + 6840: n”. Với n = 15, giá trị biểu thức đã cho là 
  Câu 6: 456 x 79 + 544 x 79 = Câu 7: 136 x 75 + 136 x 19 + 136 x 6 = 
  Câu 8: 1986 x 57 + 1986 x 63 – 1986 x 110 = 
  Câu 9: Đầu năm học mẹ mua cho Hà 30 quyển vở, Thu 30 quyển vở. Anh Hải lớn nhất nên được mua số vở nhiều hơn trung bình cộng số vở của 3 anh em là 8 quyển. Hỏi anh Hải được mẹ mua cho bao nhiêu quyển vở? Trả lời: Số vở anh Hải được mua là quyển. 
   
  Gửi ý kiến
  print