Tài nguyên dạy học

Thời gian là "Vàng"

Từ Điển Anh-Việt

Dictionary:
Enter word:
© Cftanhiep Groups 2009

Danh ngôn Nhà giáo

Trà đạo

Vĩ cầm mùa thu

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Minh Thanh)
 • (Cao Thống Súy)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Danh ngôn mỗi ngày

  Các phiếu (phụ lục) đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng đã điều chỉnh theo công văn số 630 của Bộ GD&ĐT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:35' 07-04-2012
  Dung lượng: 142.5 KB
  Số lượt tải: 3817
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  PHỤ LỤC I
  Phiếu Phó Hiệu trưởng tự đánh giá
  (Kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT
  Ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  (Đã điều chỉnh theo hướng dẫn tại công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ GD&ĐT )

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh
  Trường Tiểu học: Đồng Kho 1
  Họ và tên Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mai - Năm học: 2011-2012
  Tiêu chuẩn
  Tiêu chí
  Điểm tiêu chí
  
  Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
  1. Phẩm chất chính trị
  
  
  
  2. Đạo đức nghề nghiệp
  
  
  
  3. Lối sống, tác phong
  
  
  
  4. Giao tiếp và ứng xử
  
  
  
  5. Học tập, bồi dưỡng
  
  
  Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
  6. Trình độ chuyên môn
  
  
  
  7. Nghiệp vụ sư phạm
  
  
  Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường tiểu học
  8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý
  
  
  
  9. Quản lý học sinh
  
  
  
  10. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục
  
  
  
  11. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin
  
  
  
  12. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục
  
  
  
  13. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
  
  
  Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội
  14. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh
  
  
  
  15. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương
  
  
  
  Tổng điểm
  
  
  
  Xếp loại
  
  
   1. Cách cho điểm:
  - Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên;
  - Ghi đầy đủ số điểm từng tiêu chí, tổng điểm.
  2. Xếp loại: Xếp 1 trong 4 loại: Xuất sắc; Khá; Trung bình; Kém.
  Các minh chứng:
  1. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 1:
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  2. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 2:
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  3. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 3:
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  4. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 4:
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  Đánh giá chung:
  1. Những điểm mạnh:
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  2. Những điểm yếu:
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
  Đồng Kho, ngày 06 tháng 3 năm2012
  (Chữ ký của Phó Hiệu trưởng)
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  PHỤ LỤC II
  Phiếu Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Phó Hiệu trưởng
  (Kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT
  Ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  (Đã điều chỉnh theo hướng dẫn tại công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ GD&ĐT )


  Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh
  Trường Tiểu học: Đồng Kho 1
  Họ và tên Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mai - Năm học: 2011-2012
  Tiêu chuẩn
  Tiêu chí
  Điểm tiêu chí
  
  Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
  1. Phẩm chất chính trị
  
  
  
  2. Đạo đức nghề nghiệp
  
  
  
  3. Lối sống, tác phong
  
  
  
  4. Giao tiếp và ứng xử
  
  
  
  5. Học tập, bồi dưỡng
  
  
  Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
  6. Trình độ chuyên môn
  
  
  
  7. Nghiệp vụ sư phạm
  
  
  Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường tiểu học
  8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý
  
  
  
  9. Quản lý học sinh
  
  
  
  10. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục
  
  
  
  11. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin
  
  
  
  12. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục
  
  
  
  13. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
  
  
  Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội
  14. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh
  
  
  
  15.
   
  Gửi ý kiến
  print

  Game

  Đọc báo

  Gadgets powered by Google