Tài nguyên dạy học

Thời gian là "Vàng"

Từ Điển Anh-Việt

Dictionary:
Enter word:
© Cftanhiep Groups 2009

Danh ngôn Nhà giáo

Trà đạo

Vĩ cầm mùa thu

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Minh Thanh)
 • (Cao Thống Súy)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Danh ngôn mỗi ngày

  Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:21' 12-12-2012
  Dung lượng: 45.0 KB
  Số lượt tải: 527
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ X Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
  Số: 30/QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 05 tháng 12 năm 2012
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy

  Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng;
  Căn cứ Luật PCCC/2001 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001;
  Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 – Nghị định của Chính phủ;
  Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 – Thông tư của Bộ Công an;
  Căn cứ yêu cầu công tác bảo vệ an toàn phòng cháy, chữa cháy;
  Xét đề nghị của tổ trưởng tổ Văn phòng,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) bao gồm 9 thành viên (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Lực lượng PCCC có nhiệm vụ và quyền hạn:
  1. Nhiệm vụ:
  Tổ chức hoạt động và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền huấn luyện về PCCC; thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động đảm bảo an toàn PCCC; bảo dưỡng các thiết bị phương tiện PCCC; quản lý và sử dụng hiệu quả các phương tiện PCCC kịp thời xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.
  2. Quyền hạn:
  - Có quyền đề nghị, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm công tác an toàn PCCC.
  - Có quyền đề xuất khen thưởng cá nhân có thành tích tốt trong công tác, hoạt động PCCC, hoặc đề nghị kỷ luật cá nhân có sai phạm trong công tác, hoạt động PCCC.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 1;
  - Lưu: VT.

  Cao Thống Suý

  PHÒNG GD-ĐT TÁNH LINH
  TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Đồng Kho, ngày 05 tháng 12 năm 2012
  
  
  DANH SÁCH ĐỘI PCCC CƠ SỞ
  (Ban hành kèm theo quyết định số 30/QĐ-ĐK1 ngày 05/12/2012 của hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Kho 1 vvề việc thành lập đội PCCC)

  STT
  HỌ VÀ TÊN
  CHỨC VỤ
  GHI CHÚ
  
  01
  Hoàng Công Định
  Đội trưởng
  
  
  02
  Nguyễn Hồng Thống Nhất
  Phó đội trưởng
  
  
  03
  Nguyễn Minh Thanh
  Đội viên
  
  
  04
  Trần Công Sơn
  Đội viên
  
  
  05
  Hồ Xuân Ánh
  Đội viên
  
  
  06
  Hồ Thị Bích Duyên
  Đội viên
  
  
  07
  Hoàng Thị Ngọc Diễm
  Đội viên
  
  
  08
  Phan Thị Ngọc Hiếu
  Đội viên
  
  
  09
  Nguyễn Thị Thu Hương
  Đội viên
  
  
  
  HIỆU TRƯỞNG
  Cao Thống Súy

   
  Gửi ý kiến
  print

  Game

  Đọc báo

  Gadgets powered by Google