Tài nguyên dạy học

Thời gian là "Vàng"

Từ Điển Anh-Việt

Dictionary:
Enter word:
© Cftanhiep Groups 2009

Danh ngôn Nhà giáo

Trà đạo

Vĩ cầm mùa thu

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Minh Thanh)
 • (Cao Thống Súy)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Danh ngôn mỗi ngày

  Công văn điều chỉnh một số nội dung của chuẩn Hiệu trưởng trưởng Tiểu học để phục vụ cho việc đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:11' 06-04-2012
  Dung lượng: 31.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
  Số: 06 /CV-ĐK1 Đồng Kho, ngày 06 tháng 3 năm 2012
  V/V: Điều chỉnh một số nội dung
  trong các tiêu chí đánh giá Chuẩn
  Hiệu trưởng để phục vụ cho việc
  đánh giá Phó Hiệu trưởng

  Kính gửi: Các ban ngành, tổ khối, đoàn thể trong nhà trường

  Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
  Căn cứ công văn số Số: 3256/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 17/5/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT;
  Căn cứ công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 16 tháng 02 năm 2012 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX
  Căn cứ công văn số 676 /SGDĐT-TCCB của Sở GD&ĐT Bình Thuận về việc triển khai công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn đánh giá, xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Phổ thông và Phó Giám đốc TT GDTX ngày 15 tháng 3 năm 2012, nay Ban Giám hiệu điều chỉnh lại một số yêu cầu trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT để phù hợp với việc đánh giá, xếp loại chuẩn Phó Hiệu trưởng như sau:
  1/ Tiêu chí 9: “Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường”
  - Bỏ toàn bộ nội dung tiêu chí này (Không đánh giá tiêu chí này)
  2/ Tiêu chí 10: Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
  - Bỏ toàn bộ nội dung tiêu chí này (Không đánh giá tiêu chí này)
  3/ Tiêu chí 13: Quản lý tài chính, tài sản nhà trường
  - Bỏ toàn bộ nội dung thuộc tiêu chí này (Không đánh giá tiêu chí này)
  4/ Tiêu chí 14: Quản lý hành chính và hệ thống thông tin
  - Tiêu chuẩn a) “Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý hành chính trong nhà trường”
  Được điều chỉnh lại: “Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý hành chính trong nhà trường” và đánh giá tiêu chí này theo khung điểm 10
  5/ Tiêu chí 16: Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
  - Bỏ yêu cầu: “Xây dựng quy chế dân chủ trong nhà trường theo quy định” và đánh giá tiêu chí này theo khung điểm 10
  6/ Tiêu chí 18: Phối hợp giữa nhà trường và địa phương
  - Bỏ yêu cầu: b) “Tổ chức huy động các nguồn lực của cộng đồng, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội và các cá nhân trong cộng đồng góp phần xây dựng nhà trường, thực hiện công khai các nguồn lực và kết quả giáo dục theo quy định” và đánh giá tiêu chí này theo khung điểm 10.
  Như vậy tổng số tiêu chí đưa vào đánh giá chuẩn Phó Hiệu trưởng là 15 tiêu chí và điểm tối đa của các tiêu chí đánh giá chuẩn Phó Hiệu trưởng là 150 điểm
  Trên đây là nội dung điều chỉnh Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT để phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại chuẩn Phó Hiệu trưởng, đề nghị các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các ban ngành, đoàn thể nghiên cứu thực hiện.
  Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phải phản ánh cho Ban giám hiệu để điều chỉnh kịp thời.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như kính gửi;
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý

   
  Gửi ý kiến
  print

  Game

  Đọc báo

  Gadgets powered by Google