Tài nguyên dạy học

Thời gian là "Vàng"

Từ Điển Anh-Việt

Dictionary:
Enter word:
© Cftanhiep Groups 2009

Danh ngôn Nhà giáo

Trà đạo

Vĩ cầm mùa thu

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Minh Thanh)
 • (Cao Thống Súy)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Danh ngôn mỗi ngày

  Quyết định thành lập Ban giám khảo hội thi viết chữ đẹp năm học 2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:13' 30-01-2012
  Dung lượng: 29.0 KB
  Số lượt tải: 64
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
  Số: 142 /QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 31 tháng 01 năm 2011
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Ban Giám khảo và tổ thư ký Hội thi Viết chữ đẹp
  cấp trường Năm học 2011-2012

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ kế hoạch năm học 2011-2012 của trường tiểu học Đồng Kho 1;
  Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng chuyên môn,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo và tổ thư ký Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường năm học 2011-2012 gồm các ông bà có tên sau:
  - Trưởng Ban:
  1. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó hiệu trưởng
  - Thành viên:
  2. Bà Nguyễn Thị Lành, Giáo viên
  3. Bà Trịnh Thị Kim Liên, Giáo viên
  4. Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng phụ trách Đội
  5.Bà Lê Thị Ngọc Hạnh, Giáo viên
  - Tổ thư ký:
  6. Ông Nguyễn Minh Thanh, Giáo viên
  Điều 2. Ban Giám khảo và tổ thư ký Hội thi có trách nhiệm chấm điểm và tổng kết kết quả của Hội thi theo đúng Quy chế đề ra của Ban Tổ chức Hội thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Thời gian làm việc từ ngày 07/02/2012 đến hết ngày 07/02/2012
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 1;
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý

   
  Gửi ý kiến
  print

  Game

  Đọc báo

  Gadgets powered by Google