BÀI VIẾT  (43 bài)

11640805

Hội thi Đồ dùng dạy học

1. Mục đích: - Khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực làm và sử dụng đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. - Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cán bộ, giáo viên, các tổ chuyên môn về kinh nghiệm sáng chế, xây dựng mô hình học cụ và sử dụng đồ dùng dạy học; - Xây dựng phong trào thường xuyên nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy....

Website cá nhân tiêu biểu

Website của Nguyễn Minh Thanh
Lượt truy cập: 1

Thành viên tích cực

Avatar
Phan Thị Ngọc Hiếu
Điểm số: 2