danh mục hệ thống hồ sơ sổ sách nhà trường

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thu Giang
Ngày gửi: 20h:22' 17-05-2013
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 679
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN NGHI XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH CƯƠNG GIÁN 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cương gián, ngày 3 tháng 9 năm 2013

DANH MỤC HỆ THỐNG HỒ SƠ, SỔ SÁCH CỦA NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
I. Đối với nhà trường: ( HT và Phó HT quản lý )
1. Sổ đăng bộ;
2. Sổ phổ cập GD;
3. Sổ điều tra phổ cập theo hộ gia đình;
4. Sổ nghị quyết; ( Sổ NQ nhà trường, Sổ NQ của Phó HT, sổ nghị quyết của HĐ trường)
5. Sổ kế hoạch công tác; ( Kế hoạch năm, tháng, tuần của HT và Phó HT; sau mỗi tháng có đánh giá ưu, nhược để rút kinh nghiệm)
6. Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học
7. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên về công tác chuyên môn;
8. Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh từng môn, lớp, khối hàng năm; hồ sơ giáo dục đối với học sinh tàn tật, khuyết tật (nếu có);
9. Học bạ của học sinh;
10. Sổ khen thưởng, kỷ luật;
11. Sổ quản lý tài sản, tài chính;
12. Sổ lưu trữ các văn bản, công văn;
13. Sổ ghi đầu bài đối với THCS;
14. Sổ gọi tên và ghi điểm;
15. Học bạ học sinh;
16. Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
17. Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến;
18. Hồ sơ thi đua của nhà trường;
19. Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh;
20. Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm, sổ cho mượn , thiết bị ĐDDH;
21. Hồ sơ quản lý thư viện;
22. Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh;
23. Hồ sơ tuyển sinh;
24. Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến;
25. Hồ sơ theo dõi học sinh lưu ban, lên lớp;
26. Hồ sơ quản lý dạy thêm, học thêm;
27. Hồ sơ lưu các văn bản chỉ đạo ( Bộ, Sở, Phòng và các văn bản khác );
28. Hồ sơ theo dõi chuyên môn giáo viên ( Bảng phân công chuyên môn, theo dõi việc thực hiện chương trình ... )
29. Hồ sơ tự đánh giá kiểm định chất lượng;
30. Hồ sơ đánh giá mức CLTT ( đối với tiểu học);
31. Hồ sơ trường chuẩn quốc gia;
32. Kế hoạch phát triển giáo dục 05 năm, giai đoạn 2010 – 2015;
33. Hồ sơ quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên.
34. Sổ dự giờ;
35. Sổ ghi chép hội họp.
II. Đối với tổ chuyên môn : ( Do tổ trưởng quản lý ).
Kế hoạch năm học của tổ ( tháng/ học kỳ / năm học ), đánh giá kết quả thực hiện tháng trước;
Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học đối với các thành viên trong tổ; lịch báo giảng; thời khóa biểu;
Kế hoạch kiểm tra HSSS, tự làm ĐDDH, ứng dụng công nghệ thông tin và dự giờ giáo viên;
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi;
Danh sách học sinh yếu kém, học sinh giỏi, năng khiếu;
Sổ theo dõi dạy bù, dạy thay;
Sổ thống kê số đồ dùng dạy học hiện có;
Sổ theo dõi họat động của giáo viên ( có theo dõi ngày , giờ công ; đánh giá xếp loại giờ dạy, hồ sơ của từng giáo viên …)
Sổ theo dõi chất lượng hạnh kiểm, học lực của học sinh theo từng môn/lớp/khối hàng kỳ, hàng năm;
Sổ nghị quyết tổ;
Sổ dự giờ; Sổ ghi chép hội họp;
Hồ sơ tổ chức các chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm của tổ và các thành viên trong tổ;
Hồ sơ kiểm tra toàn diện giáo viên;
Các văn bản chỉ đạo; ( Bộ,Sở, Phòng , nhà trường )
Lưu đề và đáp án kiểm tra, thi.
III. Đối với giáo viên : ( Do giáo viên quản lý ) .
Giáo án;
Sổ điểm;
Sổ dự giờ thăm  lớp;
Sổ chủ nhiệm ( đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp ); ghi rõ kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém và một số nhiệm vụ công tác khác);
Lịch báo giảng;
Sổ hội họp;
Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên.
Sổ luyện viết


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD;( để b/