Hướng dẫn chấm chọn Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lấy từ các văn bản ban hành
Người gửi: Nguyễn Anh Khoa
Ngày gửi: 10h:35' 21-10-2012
Dung lượng: 8.2 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________ ___________________________________________________

Số: 37 /HD-SGDĐT An Giang, ngày 29 tháng 8 năm 2012

HƯỚNG DẪN
Về việc viết, chấm chọn Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012-2013
_____________________________

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2012-2013, nhằm định hướng chung công tác viết, chấm chọn Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Nội dung SKKN

a) Nội dung đề tài SKKN

Năm học 2012-2013 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Toàn ngành chú trọng phát triển qui mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, các SKKN cần tập trung vào một số lãnh vực sau:

- SKKN trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện phương châm “dạy chữ, dạy người”, góp phần vào việc giáo dục toàn diện học sinh.

- SKKN về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ Quản lý giáo dục; công tác quản lý chỉ đạo triển khai các hoạt động trong nhà trường; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; công tác xã hội hóa giáo dục (huy động các nguồn lực cho ôn tập thi Tốt nghiệp THPT, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học và các môi trường giáo dục khác).

- SKKN về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp, trường học đạt chuẩn quốc gia.

- SKKN trong công tác chủ nhiệm lớp, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, hoạt động đoàn thể và công tác xây dựng Đảng; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; về việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh; Hoạt động của Công đoàn cơ sở.

- SKKN trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả.

- SKKN trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; xây dựng các phần mềm tin học, tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

- SKKN trong việc giáo dục tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục các chuyên đề địa phương…

- SKKN trong đổi mới kiểm tra đánh giá, phương pháp dạy học mang lại hiệu quả.

*Lưu ý: Các luận văn tốt nghiệp cao học không được xem xét nếu đưa nguyên văn thành một sáng kiến kinh nghiệm.

b) Kết cấu một SKKN:

Thực hiện như năm học 2011-2012. Hội đồng khoa học Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các SKKN có vận dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để làm nổi rõ các vấn đề mang lại hiệu quả thực tế từ cá nhân, đơn vị.

2.Tổ chức viết và chấm chọn SKKN ở cơ sở

a) Đối với phòng GD&ĐT

Phát động phong trào viết và ứng dụng SKKN đến các đơn vị trực thuộc (Lưu ý: Hội đồng khoa học (HĐKH) cấp Phòng chỉ chấm, chọn những SKKN lọai A từ các đơn vị trực thuộc gửi về). Sau khi chấm chọn, thẩm định nếu SKKN đạt giải A cấp Phòng thì tiếp tục gửi về Sở để HĐKH Sở xét, chấm chọn giải A,B,C cấp ngành.

b) Đối với các trường THPT, TT GDTX, THSP, TEKT và các cơ sở giáo dục khác

Phát động phong trào viết và ứng dụng SKKN; tổ chức, phổ biến cho cán bộ, giáo viên nhân viên đăng ký đề tài và tiến độ thực hiện; thành lập HĐKH để chấm, chọn SKKN ở đơn vị mình. Sau khi chấm chọn xong các đề tài xếp giải A gửi về Sở để HĐKH Sở xét, chấm chọn giải A,B,C cấp ngành; các trường có bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT chung thực hiện theo phân cấp quản lý: bậc học mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo; THPT trực thuộc