MAU KE HOACH KHAC PHUC KHUYET DIEM HAN CHE CUA DANG VIEN

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Minh Tam
Ngày gửi: 10h:29' 06-07-2013
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ AN THẠNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC An Thạnh , 26 tháng 6 năm 2013
(((((
KẾ HOẠCH
Khắc phục khuyết điểm , hạn chế sau kiểm điểm
theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) của Đảng
Tên tôi là : PHẠM KIM TRIỀU
Chức vụ :
Đang sinh hoạt tại chi bộ : Trường Tiểu học , Đảng bộ : xã An Thạnh
Thực hiện tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI)” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên cơ sở những khuyết điểm , hạn chế của bản thân qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) tại cuộc họp chi bộ đã chỉ ra . Bản thân xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế , khuyết điểm sau đợt kiểm tra như sau :

I. NHỮNG HẠN CHẾ , KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CHỈ RA QUA KIỂM ĐIỂM THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4.
1. Khuyết điểm
* Giải pháp
* Lộ trình , thời gian khắc phục khuyết điểm

2. Khuyết điểm
* Giải pháp
* Lộ trình , thời gian khắc phục khuyết điểm

Trên đây là kế hoạch khắc phục những khuyết điểm , hạn chế theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) của bản thân xin thông qua tập thể chi bộ .

Người thực hiệnPHẠM KIM TRIỀU