MAU KE HOACH KHAC PHUC KHUYET DIEM HAN CHE CUA DANG VIEN

Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Minh Tam
Ngày gửi: 10h:29' 06-07-2013
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ AN THẠNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC An Thạnh , 26 tháng 6 năm 2013
(((((
KẾ HOẠCH
Khắc phục khuyết điểm , hạn chế sau kiểm điểm
theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) của Đảng
Tên tôi là : PHẠM KIM TRIỀU
Chức vụ :
Đang sinh hoạt tại chi bộ : Trường Tiểu học , Đảng bộ : xã An Thạnh
Thực hiện tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI)” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên cơ sở những khuyết điểm , hạn chế của bản thân qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) tại cuộc họp chi bộ đã chỉ ra . Bản thân xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế , khuyết điểm sau đợt kiểm tra như sau :

I. NHỮNG HẠN CHẾ , KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CHỈ RA QUA KIỂM ĐIỂM THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4.
1. Khuyết điểm
* Giải pháp
* Lộ trình , thời gian khắc phục khuyết điểm

2. Khuyết điểm
* Giải pháp
* Lộ trình , thời gian khắc phục khuyết điểm

Trên đây là kế hoạch khắc phục những khuyết điểm , hạn chế theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) của bản thân xin thông qua tập thể chi bộ .

Người thực hiệnPHẠM KIM TRIỀU